Wat is OGSM?

Snel en effectief plannen met OGSM

De OGSM-methodiek stelt je in staat om snel en effectief een bedrijfsplan te maken. Zolang je kritische en moeilijke keuzes durft te maken, helpt OGSM je bij het maken van een goed gestructureerd strategisch plan dat inzicht geeft in de doelen van je organisatie en hoe je deze kan bereiken.

Index

OGSM dashboard

De OGSM methode uitgelegd

OGSM is een strategische planningsmethode die u helpt uw plannen, dromen en ideeën te concretiseren en realiseerbaar te maken. Het unieke van OGSM is dat het snel en effectief is, zo kom je tot een plan op één pagina. Een OGSM model kan worden gebruikt voor organisaties of individuele levensdoelen. Naast het maken van een plan, begeleidt OGSM je ook door de stappen om je doelen uitvoerbaar te maken. Want dromen of plannen hebben is leuk, maar goede plannen hebben en deze waarmaken is veel leuker.

Waar kan je OGSM voor gebruiken?

OGSM wordt gewoonlijk gebruikt voor bedrijfsplannen, maar je kunt het voor elk type plan gebruiken: afdelingsplannen, jaarplannen, projectplannen, persoonlijke plannen en alle andere plannen. In wezen neemt OGSM een duidelijk doel en vertaalt het dit doel vervolgens in concrete stappen en een manier om deze uit te voeren. Het is een unieke eenvoudige, goed gestructureerde en effectieve methode die u kunt gebruiken om elk doel te bereiken zonder onnodige complexiteit.
OGSM Dashboard

Waar staat OGSM voor?

OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies & Measures. Samen vormen deze onderdelen de basis van een goed en effectief businessplan op 1 A4.

Objective

De ‘O’ in OGSM staat voor ‘Objective’. De Objective is de kwalitatieve doelstelling en ambitie van het plan. De Doelstelling beschrijft wat je binnen wilt realiseren. De doelstelling bepaalt de richting van het hele plan. Een goede kwalitatieve doelstelling voldoet aan de volgende eisen:

Goals

Als de Objective een kwalitatieve ambitie is, zijn Goals een vertaling van die ambitie naar kwantitatieve doelstellingen. Dit zorgt ervoor dat alle stakeholders van de OGSM dezelfde definitie hebben van de woorden uit de Objective. Wanneer u al uw Goals bereikt hebt, moet de Objective ook gerealiseerd zijn. Idealiter wil je het laagst mogelijke aantal Goals gebruiken dat nodig is om onbetwistbaar te maken dat je de Objective van de OGSM hebt behaald. Maak scherpe en kritische keuzes voor Goals die echt belangrijk zijn en zorg dat de Goals ‘SMART’ zijn: specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden.
OGSM doel

Strategies

Strategies beschrijven de specifieke keuzes die je maakt en de benaderingen die je hebt gekozen om je doelen te realiseren. Deze moeten beschrijven hoe je je middelen, zoals werknemers, geld en tijd, inzet. Net als bij de doelen is het belangrijk om kritisch te kiezen en ervoor te zorgen dat de strategieën echte keuzes weerspiegelen op gebieden die relevant zijn voor je plan, bijvoorbeeld organisatie, partners, innovaties, enz. U wilt zich concentreren op een beperkt aantal strategieën en ervoor zorgen dat ze specific zijn, selective, sustainable, synchronized en sufficient.

Measures

Het onderdeel van OGSM genaamd ‘Measures’ bestaat eigenlijk uit twee afzonderlijke elementen: een ‘Dashboard’ en een ‘Actionplan’. Deze splitsing binnen Measures is niet eigen aan OGSM, maar is geïntroduceerd om de duidelijkheid van het model te verbeteren door Marc van Eck (een van onze mede-oprichters) & Ellen van Zanten.
  • Het dashboard bevat belangrijke prestatie-indicatoren die u vertellen of een strategie op schema ligt;
  • Het actionplan omvat de projecten of acties die de praktische realisatie van uw strategieën mogelijk maken, evenals gegevens over wie ze zullen uitvoeren en wanneer ze zullen worden uitgevoerd.

Businessplan op 1 A4

Wil je meer weten over de OGSM-methodologie, ontdekken hoe je zelf een goede OGSM maakt, of wil je een eigen go-to guide hebben voor al je vragen over OGSM? Alles wat je moet weten vind je in het korte boek “Business plan op 1 A4”, geschreven door onze mede-oprichter Marc van Eck. De Nederlandse versie van het boek is al meer dan 5 jaar een bestseller op managementboek.nl en bol.com. Liever een andere taal? Geen probleem, het boek is vertaald in het Engels, Grieks, Chinees en Taiwanees.
The 1 Page Business Strategy

Haal de jouwe hier

Hoe is OGSM ontstaan?

Halverwege de twintigste eeuw introduceerde een man genaamd Peter Drucker een managementstijl genaamd Management by Objectives, die uiteindelijk uitgroeide tot OGSM. Het algemene idee van Management by Objectives is dat management en medewerkers samen doelen moeten stellen, want door samen doelen af te spreken die uitdagend maar haalbaar zijn, motiveer en empower je niet alleen jezelf maar alle medewerkers binnen jouw bedrijf. Om die reden wilde Drucker de doelen van de medewerkers van een organisatie koppelen aan de doelen van de organisatie zelf. De managementmethode werd voor het eerst toegepast door NASA. Het doel om de eerste man op de maan te krijgen werd opgesplitst in subdoelen en verdeeld over verschillende teams. Deze teams vertaalden op hun beurt deze subdoelen naar subsubdoelen en die werden toegewezen aan subteams, enzovoort. Op deze manier was iedereen betrokken bij het bepalen van de doelen. Elke medewerker wist wat het doel van zijn of haar team was en wist dat als ze hun doel hadden bereikt, ze hadden bijgedragen aan het krijgen van de eerste man op de maan. Nadat ze de eerste man op de maan hadden gekregen, merkten verschillende grote autofabrikanten in Japan het succes van NASA op en ontwikkelden ze de ideeën van Drucker tot het model dat we nu herkennen als de OGSM-methodologie. OGSM wordt nu wereldwijd gebruikt als het belangrijkste instrument voor strategische planning door bedrijven als Procter & Gamble, Coca-Cola, Mars en vele andere Fortune 500-organisaties.

het kleinste lettertype dat je voor OGSM mag gebruiken is Arial 6

5 geheimen van een goede OGSM

We hebben een paar keer gezegd dat het noodzakelijk is om scherpe keuzes te maken om tot een kwaliteits-OGSM te komen. Maar hoe creëer je nu precies een goede OGSM? Hier zijn vijf essentiële tips:

1. ‘Doel door Doen’ aanpak

Vanuit de ‘Doel door Doen’ aanpak worden heldere en scherpe keuzes gemaakt. Dit is een onderdeel van OGSM dat is toegevoegd door Marc van Eck & Ellen van Zanten. ‘Doel door Doen’ betekent dat uw doelstelling, strategieën en acties uit twee elementen moeten bestaan: een ‘Doel-element’ en een ‘Doen-element’. Bijvoorbeeld: “Lever een nieuwe website door samen te werken met een webontwikkelingspartner.” Wat is het dat we willen bereiken? En hoe gaan we dit bereiken? Neem altijd even de tijd om na te denken over de beslissingen die je hebt genomen in je OGSM en vraag jezelf af: heb ik zowel een ‘Doelt’ als een ‘Doen’? Voor het geval je dat nog niet deed, weet je nu precies wat je moet veranderen!

2. Scherpe en SMART Goals

Bij andere managementmethoden kan het behalen van zelfs 75% van de doelen tot veel enthousiasme leiden, maar dat is niet het geval bij OGSM. Met OGSM moet alles worden gepland om realistisch en haalbaar te zijn. Om die reden is het erg belangrijk dat je doelen duidelijk zijn en dat je ze SMART maakt. Specifieke en meetbare doelen hebben een percentage, een maatstaf of een getal, zodat je het vakje kunt ‘vinken’ als je het eenmaal hebt bereikt. De doelen moeten ambitieus zijn, maar haalbaar: ze moeten echt het verschil maken. Het gewenste resultaat moet goed gedefinieerd zijn en u moet de exacte timing specificeren om dat doel te bereiken. Je moet ernaar streven om alle doelen aan het einde van de ingestelde tijdsperiode te bereiken.

3. Niet meer dan 5 strategies

Als het op strategieën aankomt, zeggen we vaak dat minder meer is. Maar hoeveel is teveel? Een maximum van 5 strategieën wordt aanbevolen, omdat je de neiging hebt om betere resultaten te krijgen als je een paar strategieën echt goed hanteert. Dit dwingt je om duidelijke strategische keuzes te maken en je inspanningen niet te dun te spreiden.

4. Kies bestaande measurements

Het is verstandig om voor je OGSM Dashboard Measures te kiezen die al in de organisatie worden gebruikt. De ervaring leert dat het vaak efficiënter is om een bestaande meting te gebruiken die voor 80% aangeeft dat je op de juiste koers ligt, dan om een nieuwe meting op te zetten die 100% is afgestemd. Besluit je toch een nieuwe Dashboard Measure te gebruiken, denk er dan even goed over na hoe je dit zo praktisch mogelijk kunt doen.

5. Monitor je plan

Het opzetten van je OGSM is slechts het begin. Je plan opvolgen en gewoontegetrouw werken in het kader van de OGSM staat centraal. In het vervolgtraject moet je voortdurend nadenken over de strategieën en maatregelen en gaandeweg bijsturen. Dit zorgt ervoor dat de OGSM representatief blijft voor je organisatie en dat mensen er toch enthousiast over zijn. Blijf de technische aspecten van OGSM zo goed mogelijk toepassen. Als uw OGSM technische onjuistheden begint te vertonen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de effectiviteit van het framework.

OGSM Voorbeeld: Jeep

Het voorbeeld van Jeep uit “Business plan op 1 a4’ hebben we geïmporteerd in OGSM Software zodat je ervan kan leren. Het Jeep-voorbeeld kan je precies laten zien hoe de software werkt en hoe je actiemaatregelen moeten worden gekoppeld aan je doelen, zodat je ervoor zorgt dat iedereen de juiste dingen doet om de doelstelling te bereiken.
Example: Jeep

Cascaderen van je OGSM

Een van de grote voordelen van OGSM is dat je het plan eenvoudig kunt cascaderen binnen je organisatie. Cascadering is een proces waarbij een ‘hoger niveau’ (bijvoorbeeld organisatiebreed) OGSM wordt onderverdeeld over een aantal ‘lager niveau’ OGSM plannen, voor specifieke divisies, afdelingen of mensen. Cascaderen is een manier om voor iedereen, op elk niveau van de organisatie, duidelijk te maken wat ze moeten doen om bij te dragen aan de doelstelling van de organisatie.
Hulp nodig bij het cascaderen van je OGSM?

Waarom OGSMsoftware?

Of je OGSM al eerder hebt gebruikt of nog nieuw bent, OGSM Software is de beste plek om je OGSM te maken. OGSM Software ondersteunt je bij de dagelijkse activering van je strategie en maakt het beheren ervan een plezier. Een eenvoudig te gebruiken beheertool, overal en voor iedereen, zodat je door de bomen het bos weer ziet.

Frequently asked questions about OGSM

OGSM is een strategische planningsmethode die u helpt uw ​​plannen, dromen en ideeën te concretiseren en realiseerbaar te maken.
OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies & Measures. Samen vormen deze onderdelen de basis van een goed en effectief businessplan op 1 pagina.
OGSM wordt gewoonlijk gebruikt voor bedrijfsplannen, maar je kunt het voor elk type plan gebruiken: afdelingsplannen, jaarplannen, projectplannen, persoonlijke plannen en alle andere plannen.
Je kunt een ogsm model maken in powerpoint of je aanmelden voor OGSM Software en genieten van de vele voordelen.