Wat is OGSM?

Effectief plannen met OGSM voor 2024

De OGSM-methodiek is een snelle en effectieve manier om een strategie te plannen en uit te voeren. Het model wordt gebruikt door bedrijven, overheden, NGOs en ook door invididuen. Zolang je kritische en moeilijke keuzes durft te maken, helpt OGSM je bij het maken van een goed gestructureerd strategisch plan dat inzicht geeft in de doelen van je organisatie en hoe je deze kan bereiken.

Uitleg van het OGSM-model

Uitleg Over Ogsm Template
Wat Is Ogsm? Uitleg Over Het Ogsm Template En Links Naar Voorbeelden

Waar kan je OGSM voor gebruiken?

OGSM wordt gewoonlijk een bedrijfsplanningsmethode genoemd, maar u kunt het raamwerk gebruiken om elk type plan te ontwerpen en uit te voeren: afdelingsplannen, jaarplannen, projectplannen, persoonlijke plannen en andere plannen. In wezen neemt OGSM een duidelijk doel en vertaalt dit doel vervolgens in concrete stappen en een manier om deze uit te voeren. Het is een uniek eenvoudige, goed gestructureerde en effectieve methode die u kunt gebruiken om elk doel te bereiken zonder onnodige complexiteit.

Heeft u hulp nodig bij het ontwikkelen van uw strategisch plan met OGSM?

Waar staat OGSM voor?

OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies & Measures. Samen vormen deze onderdelen de basis van een goed en effectief businessplan op 1 A4.

Objective​

De ‘O’ in OGSM staat voor ‘Objective’. De Objective beschrijft wat je met dit strategische plan binnen de vastgestelde periode wilt realiseren. De Objective bepaalt de richting van het hele plan. Een goede Objective voldoet aan de volgende eisen:

Goals

De Goals van je OGSM vertalen je Objective naar duidelijke, meetbare targets die je moet bereiken om de Objective te realiseren. Goals bevatten vaak financiële doelen als marktaandeel, winst, aantal klanten of omzet. Ze kunnen ook andere targets beschrijven die relevant zijn voor de prestaties van jouw organisatie, zoals klanttevredenheid, verloop van medewerkers, of ESG-doelen. Goals moeten SMART zijn, dat wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Relevant en Tijdgebonden.

&Quot;&Quot;

Strategies

Strategies zijn de routekaart naar het realiseren van je Objective. Als je Objective het ‘wat’ definieert dat je met je strategische plan wilt bereiken, beschrijven je Strategies ‘hoe’ je dit gaat doen. Het definiëren van goede Strategies is cruciaal om de doelen van jouw organisatie te bereiken. Ze bepalen de aandachtsgebieden van jouw strategische plan. Als je je Strategies opstelt, kan het helpen om een standaardlijstje van strategische werkgebieden in je achterhoofd te houden. Deze gebieden zijn voor de meeste organisaties relevant: Klant, Product, Processen, Partners en Innovatie. Sommige organisaties kiezen er ook voor om ESG in een eigen Strategy onder te brengen.

Measures

Het onderdeel van OGSM genaamd ‘Measures’ bestaat eigenlijk uit twee afzonderlijke elementen: de Dashboard Measures en de Action Measures. Dit onderscheid binnen Measures is niet eigen aan OGSM, maar werd geïntroduceerd om de duidelijkheid van het model te verbeteren door Marc van Eck (een van onze mede-oprichters) & Ellen van Zanten.

  • De Dashboard Measures bevatten de Key Performance Indicators die je vertellen of je Strategies op koers liggen;
  • De Action Measures beschrijven de projecten of acties die de praktische realisatie van je strategieën mogelijk maken. Je bepaalt hier ook wie de acties uitvoert en wanneer.

Voordelen OGSM-model

OGSM is een van de belangrijkste strategische raamwerken voor het managen van organisaties. De naam is een acroniem voor Objective, Goals, Strategies & Measures, de belangrijkste componenten van dit model. Meer dan alleen het maken van een plan, begeleidt OGSM je ook door de stappen om je doelen uitvoerbaar te maken: omdat het realiseren van je dromen nog leuker is dan het dromen ervan. OGSM heeft vier belangrijke voordelen:
  • Eenvoud. OGSM is een duidelijk en gemakkelijk te begrijpen model dat uw essentiële strategische keuzes op één pagina samenvat. Dit maakt het ook een goed hulpmiddel voor communicatie, omdat het veel gemakkelijker te begrijpen en te interpreteren is dan een lang geschreven strategisch document. Samenhang. OGSM legt expliciete, logische verbanden tussen vijf verschillende aspecten van een strategisch plan. Deze aspecten zijn jouw doel of missie; uw kwantitatieve doelen; de strategieën die u kiest om die doelen te bereiken; de manier waarop u de voortgang naar de doelen meet; en de geplande acties of projecten om de strategieën te realiseren.
  • Duidelijke keuzes. Omdat OGSM een strikt logisch raamwerk is dat beperkt is tot één pagina, dwingt het je om duidelijke keuzes te maken. Met behulp van dit raamwerk moet elke actie en elk project waaraan uw organisatie of team werkt, worden verbonden met uw organisatiedoelen. Op die manier helpt OGSM u verouderde of minder relevante projecten te identificeren en efficiënter te werken. Dit sluit perfect aan bij de Lean-filosofie en een duidelijke en gedifferentieerde strategische focus is het resultaat.
  • Flexibiliteit. OGSM is een flexibel raamwerk dat kan worden aangepast aan meerdere niveaus van een organisatie. U heeft bijvoorbeeld op één pagina een plan gemaakt voor de strategische verandering van een hele organisatie. Dat is misschien niet direct uitvoerbaar voor individuele afdelingen of teams. Maar door OGSM’s op een hoger niveau te koppelen aan OGSM’s op een lager niveau (een proces dat cascadering wordt genoemd), kunt u uw strategisch plan op elk niveau concreet en uitvoerbaar maken.

OGSM: jouw businessplan op 1 A4

Wil je meer weten over de OGSM-methodologie, ontdekken hoe je zelf een goede OGSM maakt, of wil je een eigen handleiding hebben voor al je vragen over OGSM?

Alles wat je moet weten over de OGSM-methode vind je in het korte boek “Businessplan op 1 A4”, geschreven door onze mede-oprichter Marc van Eck. De Nederlandse versie van het boek is al meer dan 5 jaar een bestseller op managementboek.nl en bol.com. Liever een andere taal? Geen probleem, het boek is vertaald naar het Engels, Grieks, Chinees en Taiwanees.

Businessplan Op 1 Pagina

Koop nu jouw exemplaar

Hoe is OGSM ontstaan?

Halverwege de twintigste eeuw introduceerde Peter Drucker een managementstijl genaamd Management by Objectives, die uiteindelijk uitgroeide tot OGSM. Het algemene idee van Management by Objectives is dat management en medewerkers samen doelen moeten stellen, want door samen doelen af te spreken die uitdagend maar haalbaar zijn, motiveer je niet alleen jezelf maar alle medewerkers binnen jouw bedrijf. Om die reden wilde Drucker de doelen van de medewerkers van een organisatie koppelen aan de doelen van de organisatie zelf.

De managementmethode werd o.a. toegepast door NASA. Het doel om de eerste man op de maan te krijgen werd opgesplitst in subdoelen en verdeeld over verschillende teams. Deze teams vertaalden op hun beurt deze subdoelen naar subsubdoelen en die werden toegewezen aan subteams, enzovoort. Op deze manier was iedereen betrokken bij het bepalen en behalen van de doelen. Elke medewerker wist wat het doel van zijn of haar team was en wist dat als ze hun doel hadden bereikt, ze hadden bijgedragen aan het krijgen van de eerste man op de maan.

Nadat ze de eerste man op de maan hadden gekregen, merkten verschillende grote autofabrikanten in Japan het succes van NASA op en ontwikkelden ze de ideeën van Drucker tot het model dat we nu herkennen als de OGSM-methodologie. OGSM wordt nu wereldwijd gebruikt als het belangrijkste instrument voor strategische planning door bedrijven als Procter & Gamble, Coca-Cola, Mars en vele andere grote en kleine organisaties.

Vijf geheimen van een goede OGSM

Je weet inmiddels dat het belangrijk is om scherpe keuzes te maken om tot een hoogwaardige OGSM te komen: de praktijk wijst uit dat less is more. Maar hoe maak je nu precies een goede OGSM? Hier zijn onze vijf essentiële tips:

1. De Doel-door-Doen-formule

De ‘Doel-door-Doen’ formule helpt je heldere en scherpe keuzes gemaakt. Dit is een onderdeel van OGSM dat is toegevoegd door Marc van Eck & Ellen van Zanten. ‘Doel-door-Doen’ betekent dat je Objective, Strategies en Acties uit twee componenten moeten bestaan: een ‘Doel’-deel en een ‘Doen’-deel. Bijvoorbeeld: “We leveren een nieuwe website op door samen te werken met een webontwikkelingspartner.” Wat is het nu echt dat we willen bereiken? En welke keuzes zijn nodig om dat optimaal te doen? Neem altijd even de tijd om na te denken over de beslissingen die je hebt genomen in je OGSM en vraag jezelf af: heb ik zowel een ‘Doel’ als een ‘Doen’? Zo niet, dan weet je nu hoe je je plan kunt verbeteren!

2. Scherpe en SMART Goals

Bij andere managementmethoden kan het behalen van zelfs 75% van de doelen tot veel enthousiasme leiden, maar dat is niet het geval bij OGSM. Bij OGSM is het de bedoeling dat het hele plan realistisch en haalbaar is. Dat maakt het erg belangrijk om je Goals duidelijk en SMART te maken. Specifieke en meetbare doelen zijn verbonden aan een percentage, een maatstaf of een getal, zodat je het vakje kunt ‘afvinken’ als je ze eenmaal hebt bereikt. De doelen moeten ambitieus zijn, maar haalbaar: ze moeten echt het verschil maken. Het gewenste resultaat moet goed gedefinieerd zijn en je wilt er een deadline aan verbinden. Het streven moet echt zijn om aan het einde van het ingestelde tijdraam te bereiken. Als een doel niet strikt noodzakelijk is om de Objective te halen, neem dit dan niet op in je Goals maar maak er bijvoorbeeld een Dashboard Measure van.

3. Gebruik maximaal vijf Strategies

Less is more is de vuistregel bij Strategies. Maar hoeveel is te veel? Wij adviseren een maximum van 5 strategieën, omdat je vaak betere resultaten haalt als je je concentreert op het uitvoeren van slechts een paar strategieën. Een maximum van vijf dwingt je om duidelijke strategische keuzes te maken en je te concentreren op wat écht belangrijk is. Ook blijf je met maximaal 5 Strategies gemakkelijker binnen het raamwerk van 1 A4.

4. Kies bestaande Dashboard Measures

Het is verstandig om voor je OGSM Dashboard Measures te kiezen die al in de organisatie worden gebruikt. De ervaring leert dat het vaak efficiënter is om een bestaande meting te gebruiken die voor 80% correleert met de juiste koers, dan om een nieuwe KPI in te richten die 100% is afgestemd. Besluit je toch een nieuwe Dashboard Measure te gebruiken, denk er dan even goed over na hoe je dit zo praktisch mogelijk kunt doen.

5. Monitor je plan

Het inrichten van je OGSM is slechts het begin. Door de uitvoering van je plan te volgen en intensief te werken met de OGSM-methode ga je je doelen pas echt bereiken. In het vervolgtraject moet je je vooral je Goals, Strategies en Action Measures vaak gaandeweg bijsturen. Dit zorgt ervoor dat de OGSM een levend document blijft voor je organisatie en dat het plan aansluit op de werkelijkheid. Blijf de OGSM-logica zo goed mogelijk toepassen. Als je OGSM onjuistheden begint te vertonen, verliest deze werkwijze zijn kracht.

OGSM voorbeeld: Jeep

Het voorbeeld van Jeep uit “Business plan op 1 A4” hebben we geïmporteerd in OGSM Software zodat je ervan kunt leren. Hier zie je hoe OGSM Software een OGSM weergeeft en hoe je je Action Measures koppelt aan je Strategies en Goals. Zo kun je waarborgen dat iedereen de juiste dingen doet om de Objective binnen handbereik te brengen.

Wat betekent het om een OGSM te cascaderen?

In essentie betekent cascaderen simpelweg dat je een organisatiebrede Objective opsplitst in een aantal subdoelen die, als ze gerealiseerd worden, samen optellen tot de Objective. Deze subdoelen worden dan de Objectives van een of meerdere onderliggende OGSMs.

De Strategies van de overkoepelende OGSM worden vervolgens ‘vertaald’ naar het relevante niveau van de onderliggende OGSM. Een Klantstrategie op het organisatieniveau kan bijvoorbeeld vertaald worden naar een marketingstrategie voor het marketingteam. Kort gezegd: door te cascaderen kun je je Goals en Strategies meer concreet en uitvoerbaar maken op verschillende niveaus van je organisatie. Afzonderlijke afdelingen, teams en medewerkers kunnen werken aan doelen en strategieën die voor hen relevant zijn, zonder dat ze het zicht verliezen op de Objective op een hoger niveau.

Hulp nodig bij het cascaderen van je OGSM?

 

Waarom OGSMsoftware?

Of je OGSM al eerder hebt gebruikt of nog nieuw bent, OGSM Software is de beste plek om je OGSM te maken. OGSM Software ondersteunt je bij de dagelijkse uitvoering van je strategie en het gebruiksgemak van de software maakt het beheren van je OGSM eenvoudig en motiverend. Met OGSM Software kan iedereen, overal en op elk moment, met OGSM werken.

Handige links voor meer informatie over OGSM

Veelgestelde vragen over OGSM

OGSM is een simpel en effectief raamwerk voor strategische planning en uitvoering. Het wordt gebruikt door bedrijven, overheden, NGOs en individuen.

OGSM is een bewezen methode die door organisaties over de hele wereld gebruikt wordt, inclusief Fortune 500-bedrijven als Coca-Cola, Procter & Gamble en Honda. Het is een eenvoudig, samenhangend, flexibel model dat je heldere strategische keuzes helpt maken.

OGSM is een afkorting voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van een OGSM-plan.

OGSM is een evolutie van Peter Druckers Management by Objectives. Deze methode werd later verbeterd door Japanse automakers en raakte wereldwijd in zwang.

We hebben een paar belangrijke tips voor een goede OGSM gedeeld in het artikel hierboven. Als je onze gratis ‘OGSM playbook’ wilt ontvangen met handige checklists en voorbeelden, vragen we je een mailtje te sturen naar info@ogsmsoftware.com.

Om meer voorbeelden te zien van OGSM-plannen, klik je door naar onze OGSM voorbeelden.

Cascaderen betekent dat je verschillende onderling verbonden OGSM-plannen maakt. Zo kun je je strategie-uitvoering afstemmen op verschillende tijdramen, afdelingen, regio’s of organisatieniveaus. Voor tips over cascaderen, verwijzen we je graag naar onze cascadeer-tips.

OGSM Software is een cloud-based tool ontwikkeld om een effectief strategisch plan te ontwerpen en uit te voeren. De software is beveiligd, flexibel en gebruiksvriendelijk, en kan door elke organisatie gebruikt worden die hun strategische capaciteiten naar een hoger niveau wil tillen. Probeer het hier gratis!

De beste manier om een OGSM te maken is door OGSM Software te gebruiken. Dan heb je toegang tot veel handige features om je dynamische OGSM-plan altijd en overal eenvoudig te bouwen en te beheren.

Als je gewoon wat wilt oefenen met het model, kun je ook een statisch OGSM-plan maken in PowerPoint met ons gratis template.

 

We hebben nog veel meer informatie over OGSM op onze website. Lees bijvoorbeeld onze Blogs. Andere informatiebronnen die wij behulpzaam vonden zijn:

  • ThinkInsights heeft deze handige samenvatting met voorbeelden van alle onderdelen van een OGSM.
  • Wikipedia heeft ook een OGSM-pagina met meer informatie over de achtergrond van het model.
  • Raoul de Boer heeft een uitstekende uitleg van het model geschreven.
  • Voor sprekers van het Italiaans kunnen we ook deze podcast aanbevelen van Lean Branding – Il Branding Agile.
  • Ten slotte willen we nogmaals het OGSM-handboek aanbevelen: Businessplan op 1 A4 door Mark van Eck & Ellen Leenhouts. Meer informatie over het boek vind je hier.

Navigatie