Wat is strategische planning?​

Jouw strategische plan succesvol uitvoeren in 6 stappen

Wil je meer doelen bereiken? Met strategisch plannen wordt meer mogelijk.

Stel je voor dat je in de auto zit en je weet niet waar je bent, omdat je geen kaart of smartphone hebt. Hoe verloren je bent als je daar rondrijdt. Er komen steeds nieuwe kruispunten, maar je weet nooit of je moet afslaan. Hoe zou je moeten weten waar je heen moet?

Een leider zonder plan is als op vakantie gaan zonder kaart of GPS. Wie niet kan navigeren gaat fouten maken die tijd en geld kosten. Daarom is een goed strategisch plan met uitvoerbare stappen zo belangrijk. Organisaties worden niet succesvol zonder een duidelijk en goed doordacht strategisch plan. Hier is alles dat je moet weten over het strategische planningsproces in 6 stappen.

Ogsm Strategisch Plan-Diagram

Wat is strategische planning?​

Een bedrijf kan niet langdurig slagen zonder plan. Je concurrenten ontwikkelen zich continu om zoveel mogelijk van jouw klanten af te snoepen. Een strategisch plan helpt je definiëren welke richting jouw organisatie kiest. En wat jou uniek maakt tussen al die andere bedrijven.

Ogsm Strategic Plan

Een strategisch plan helpt je dus de richting van jouw bedrijf te bepalen. Je kijkt vooruit en probeert je focus te concentreren op specifieke doelen, in plaats van alles tegelijk te willen doen. Een goed strategisch plan bevat duidelijke doelen waar iedereen in je team aan kan bijdragen.

Strategisch plan en strategie-uitvoering in 6 stappen

Een strategie plannen en uitvoeren kan ingewikkeld lijken. Door deze 6 stappen te volgen maak je er een succes van.

1. Gebruik een effectief strategisch raamwerk

Dit klinkt misschien als vanzelfsprekend, maar veel bedrijven slaan hier de plank al mis. Een strategisch plan moet specifiek en uitvoerbaar zijn. Het helpt niet om allerlei doelen te stellen en vage motiverende slogans te bedenken, als je niet nagedacht hebt over de stappen die je moet nemen om die doelen te halen.

Goede methodes voor strategische planning dwingen je om je doelen te vertalen naar heldere, uitvoerbare projecten en stappen. Je moet daarnaast nadenken over de KPI’s (key performance indicators) waarmee je de voortgang van je plan wilt monitoren. Er zijn verschillende effectieve methoden voor strategische planning. Een voorbeeld is OGSM: een eenvoudige methode waarmee je jouw plan stap voor stap ontwikkelt.

2. Communiceer je strategie

Je moet iedereen meenemen in het strategische plan en draagvlak creeëren terwijl je dit doet. Wacht niet tot het laatste moment om er iedereen mee te verrassen, want dan krijgen mensen veel te veel informatie in één keer te verwerken. Begin altijd al in het planningsstadium met regelmatig praten met je teamleden over de strategie.

Je strategie wordt aangescherpt in het gesprek met anderen, en mensen zullen het plan beter begrijpen als ze erover hebben kunnen meedenken dan als je het eenmalig aan ze presenteert met een PowerPoint.

Door de strategie te bespreken, kun je samen de aannames toetsen en ontstaat er meer draagvlak en begrip voor strategische prioriteiten. Doelen en strategieën moeten over het algemeen door leiders besloten worden, maar waardevolle input over KPIs, projecten en stappen kan uit alle lagen van de organisatie komen. Door mensen mee te nemen in de ontwikkeling en het bijhouden van de strategie, worden mensen gemotiveerd en merken ze dat hun bijdrage ertoe doet.

3. SMART Dashboard Measures en haalbare Action Measures

Een strategisch plan is incompleet zonder tastbare Dashboard en Action Measures. Daarmee vertaal je je strategieën in meetbare en haalbare componenten. Dashboard Measures moeten zoveel mogelijk SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden. We raden je aan om zowel leading als lagging indicators te gebruiken, zodat je je prestaties kunt monitoren én anticiperen.

Ook moeten je strategieën vertaald worden naar een actieplan, anders blijven ze moeilijk uitvoerbaar. Je dromen sterven een dood op papier als niemand begrijpt wat zij eraan kunnen doen. Denk zorgvuldig over de beoogde effecten van elke actie of elk projectonderdeel. Als je merkt dat je acties niet voldoende bijdragen aan de doelen, is het zaak om zo snel mogelijk bij te sturen.

4. Rapporteer en monitor de voortgang

Als je plan af is en je gaat over op de orde van de dag, verschuift de aandacht naar het monitoren van de uitvoering. KPIs bijhouden is essentieel om iedereen geïnformeerd te houden en om wendbaar te kunnen zijn bij de uitvoering van je plan. Zonder rapportage and voortgangsupdates raak je al gauw het zicht kwijt op de doelstellingen. Door je prestaties te monitoren dwing je jezelf en je team om eigenaarschap te nemen.

Het eerste dat je hiervoor moet doen is ervoor zorgen dat iedereen in je team of bedrijf regelmatig een update geeft over de voortgang richting de Goals. Dat hoeft niet lang te duren, en kan vaak in een paar minuten in de aanloop naar een meeting. Een hulpmiddel als OGSM Software kan je ondersteunen door projecten en doelen rood of groen te markeren op basis van de voortgang.

5. Bijsturen en prestaties managen

Als je je voortgang goed bijhoudt, zul je merken dat sommige dingen niet helemaal verlopen zoals je ze bedacht had. Mensen stellen je teleur, projecten raken vertraagd door onvoorziene omstandigheden. Als je je monitoring goed ingericht hebt, heb je vertragingen en problemen eerder in beeld. Dan kun je snel bijsturen en je middelen optimaal inzetten om het doel alsnog te bereiken.

Onthoud dat strategische doelen nooit statisch zijn. Een strategisch plan kan een periode van 5 of zelfs 7 jaar beslaan, maar je moet het toch ondertussen voortdurend herzien. Als doelen onrealistisch blijken, moet je tussentijds het doel aanpassen, of meer investeren. Prestatiemanagement en strategische heroriëntaties zijn een natuurlijk onderdeel van de strategische uitvoering.

6. Motiveer en beloon je teams met een "Celebration Board"

De meeste mensen werken vooral voor hun salaris, en ze hebben geen bijzondere passie voor strategische planning. Om ze betrokken te houden, kun je ze belonen en motiveren op allerlei manieren, niet per sé financieel.

Je kunt bijvoorbeeld een fysiek of virtueel ‘celebration board’ opzetten, waar successen gedeeld worden en mensen en teams erkenning krijgen voor wat ze gedaan hebben. De sleutel is om een cultuur van effectieve uitvoering te ontwikkelen. Dat wordt makkelijker als mensen zich beloond en erkend voelen voor hun bijdrage aan het strategische businessplan.

Succesvolle strategie-uitvoering met OGSM Software

Nu dat je de 6 stappen van de strategische uitvoering kent, is het tijd om je creativiteit te laten stromen. Vraag een gratis demo bij ons aan en gebruik OGSM Software om je strategie mee in te richten. OGSM Software is een toegankelijke oplossing voor strategie-uitvoering die deze zes stappen volgt. Wil je meer weten, neem dan contact met ons op, en we zien ernaar uit om samen jouw doelen te bereiken.

Veelgestelde vragen over strategie

Een goede strategie vraagt moeilijke keuzes: waar concentreer je je op, en wat laat je achter je? Voor het beste resultaat is het belangrijk dat je Strategies samenhangen met je Goals. Je kunt dat verzekeren met de ‘doel-door-doen’-formule, waarmee je een directe link legt tussen de strategie en het doel waaraan deze bijdraagt. Bijvoorbeeld: “we verhogen de omzetgroei in het retailsegment dooreen nieuwe TV-marketingcampagne te lanceren.”

Een doel is een kwantitatief resultaat dat je probeert te bereiken, bijvoorbeeld een bepaald niveau van klanttevredenheid, kostenefficiëntie, marktaandeel of omzet. Een strategie gaat over het hoe: welke specifieke keuzes maak je om dat doel te halen? Acties zijn vervolgens de concrete taken die je moet volbrengen om de strategie uit te voeren.

Door je Strategy te verbinden met een duidelijke set Dashboard Measures en deze te monitoren met OGSM Software, zul je je voortgang bij de uitvoering van de strategie kunnen visualiseren. Dat werkt sterk motiverend voor mensen en helpt je bij te sturen wanneer de resultaten achterblijven bij de doelen.

Er zijn vele manieren om je team te motiveren in het proces van de strategische uitvoering. Je kunt mensen vragen om mee te denken bij het maken van het plan en ze zo mede-eigenaar maken. Ook is het heel motiverend als je mensen kunt laten zien welke bijdrage zij geleverd hebben aan de collectieve doelen. Samen successen vieren vergroot de betrokkenheid.

Navigatie