Succesvol een strategisch plan uitvoeren in 6 stappen

Stel: je rijdt in een auto en je weet niet waar je bent, omdat je geen routekaart of navigatie hebt. Je voelt je verdwaald en verloren, en hoe langer je doorrijdt, hoe erger het wordt. Er liggen overal wegen, maar je hebt geen idee welke je moet nemen. Hoe ga je er ooit achter komen waar je uiteindelijk terecht komt? Je kunt het aansturen van een bedrijf vergelijken met het besturen van een auto. Zonder routekaart weet je niet waar je heen gaat en is de kans groot dat je veel fouten maakt die je geld en marktaandeel kunnen kosten. Een goed, stapsgewijs uit te voeren strategisch plan is dan ook onontbeerlijk voor succes. Hier lees je alles over het maken van zo’n plan in zes simpele stappen.

Wat is een strategische planning?

We zeiden het al: een goed, stapsgewijs uit te voeren strategisch plan is onontbeerlijk voor succes. Je concurrenten zitten immers niet stil en gaan hun eigen weg. Jouw unieke routekaart helpt je om te bepalen welke weg voor jouw bedrijf de beste is. En dat is idealiter niet de weg die andere bedrijven óók nemen. Een strategisch plan helpt je dus om richting te geven aan je bedrijf. Het helpt je om verder te kijken, je focus aan te scherpen en om meer specifieke doelen te realiseren, in plaats van willekeurig (te) veel dingen tegelijkertijd te doen. Een goed strategisch plan, kortom, bevat duidelijke doelen en targets om ervoor te zorgen dat iedereen in jouw team kan slagen.

De stappen van een strategisch plan

Kies voor een effectieve plan-methodiek: <br>   Hoewel dit wellicht klinkt als een no-brainer, gaat het bij veel bedrijven bij deze eerste stap al mis. Een strategisch plan moet specifiek en uitvoerbaar zijn. Het helpt niet om doelen te stellen als je niet duidelijk omschrijft hoe je die doelen gaat behalen. Er zijn diverse effectieve plan-methodieken die je kunnen ondersteunen bij het vertalen van jouw doelen in duidelijke en haalbare acties en stappen, waaronder OGSM. Denk ook na over de KPI’s (key performance indicators) die je gaat gebruiken om de progressie van je plan te monitoren.
Communiceer je strategie: Het is belangrijk om iedereen in de organisatie mee te nemen in jouw strategische plan, want daardoor creëer je op voorhand al draagvlak. Wacht dus niet tot het laatste moment om iedereen in te lichten, want dan kan je plan nogal overweldigend overkomen op je medewerkers. Betrek je team altijd vanaf het begin bij het planningstraject en maak gebruik van de kennis en ervaring in je team. Je plan delen is ook de beste manier om je strategie te testen. Doelen en strategieën worden doorgaans top-down opgesteld, maar waardevolle input voor KPI’s, projecten en stappen kan heel goed bottom-up worden opgehaald. Door medewerkers bij je planvorming te betrekken en hen te laten merken dat hun mening ertoe doet, geef je tevens een impuls aan het creëren van een inclusieve, open bedrijfscultuur.
Omschrijf je doelen SMART en maak de uitwerking concreet:   Een strategisch plan is incompleet zonder concrete doelen (in OGSM-termen: Goals) en acties/maatregelen om die doelen te bereiken (in OGSM-termen: Action Measures). Doelen moeten SMART geformuleerd worden (specific, measurable, acceptable, realistic and time-bound, ofwel specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden), zodat de voortgang in de realisatie ervan daadwerkelijk zichtbaar is. Zorg ervoor dat je doelen congruent zijn met je strategisch plan, want anders loop je al snel tegen problemen aan bij de uitvoering. Jouw dromen zullen dan ergens in een bureaula belanden, omdat niemand begrijpt hoe ze die tot leven kunnen brengen. Denk goed na over de effecten die je wilt bereiken met iedere actie of projectstap. Als je doelen en de geplande acties/maatregelen om die doelen te bereiken niet matchen, moet je zo snel mogelijk je koers wijzigen.
Volg en rapporteer de voortgang:   Als je je strategisch plan in werking hebt gezet, is het zaaks om de uitvoering ervan te monitoren en vast te stellen hoe je daarover gaat rapporteren. Dit is essentieel om iedereen aangesloten te houden. Als je nalaat de voortgang te rapporteren, verlies je gemakkelijk het overzicht op de uitvoering van de strategie en raak je al snel afgeleid door de waan van de dag. Door je doelen consequent te monitoren hou je jezelf en je team bij de les. Het eerste wat je moet doen is iedereen in je bedrijf op reguliere basis updaten over zijn of haar persoonlijke (of team-)bijdrage aan de realisatie van de SMART goals. Dit hoeft niet uitgebreid – het volstaat hier iedere maand een paar minuten aan te besteden aan het begin van meetings. Een strategisch planningstool als OGSM Software kan je hierbij helpen, doordat de software automatisch rode (geen progressie) of groene (wel progressie) vlaggetjes plaats in het systeem.
Manage de prestaties:   Als het je de voortgang accuraat monitort, zul je al snel merken dat sommige dingen niet precies zo lopen als gepland. Sommige medewerkers blijken niet opgewassen tegen hun taak, of projecten raken vertraagd door onverwachte omstandigheden. Echter, met een goed monitoringssysteem komen vertragingen en problemen snel in beeld. Dit geeft je de mogelijkheid om snel je koers te wijzigen en adequate maatregelen te nemen. Bedenk dat strategische doelen nooit statisch zijn. Strategische plannen kunnen gemaakt worden voor een periode van vijf of zeven jaar, maar zullen hoe dan ook regelmatig moeten worden herzien. Als het blijkt dat een bepaald doel niet realistisch is moet je óf het doel aanpassen, of meer budget/middelen vrijmaken voor het behalen van het doel.
Motiveer en beloon je team met een ‘celebration board’:   Sommige mensen werken in de eerste plaats voor hun levensonderhoud, en delen wellicht niet jouw passie voor de stapsgewijze realisatie van de strategische planning. Probeer je team daarom aan te moedigen om de planning serieus te nemen. Een beloningssysteem kan medewerkers effectief motiveren om hun doelen te bereiken binnen de deadlines. Beloningen hoeven daarbij niet altijd financieel van aard te zijn. Je kunt bijvoorbeeld een virtueel ‘celebration board’ introduceren waarin teams of individuen die een bovengemiddelde bijdrage hebben geleverd in het zonnetje worden gezet. Dit draagt bij aan een werkcultuur die gericht is op effectieve resultaten, en draagt zo bij aan de realisatie van jouw strategische businessplan.
Voer succesvol strategieën uit: Nu je de zes stappen voor het opstellen en realiseren van een strategisch plan kent, is het de beurt aan jouw creativiteit. Je kunt ons platform gebruiken om jouw strategie vorm te geven en om die voor iedereen te laten werken. OGSM Software is een strategie-uitvoeringtool die zo is opgezet dat iedereen in staat is deze zes stappen te doorlopen. Neem vandaag nog contact met ons op en wij helpen je graag met het realiseren van je (business)dromen.
Een strategisch plan uitvoeren