Tools om te helpen bij de voorbereiding op een OGSM

Een OGSM helpt je om een strategisch plan te maken en vervolgens de voortgang te monitoren. Het aller moeilijkste daarbij is om je doel te bepalen en je strategie, ofwel: hoe je daar wil komen. Er zijn tools die je helpen analyseren waar je nu staat, en tools om strategische opties in kaart te brengen. Deze tools helpen je bij de voorbereiding op je strategisch plan met OGSM. 

Ist-Soll Gap analyse: samenvatting analyse, doel, strategie

Om je strategie te kunnen bepalen is het handig om eerst te analyseren waar je nu staat en wat de ontwikkelingen om je heen zijn. Dit noem je de Ist-situatie. Vervolgens kun je bepalen waar je heen wil, de Soll-situatie. Dit vormt de basis voor je GAP-analyse: wat moet je overbruggen om te komen van waar je nu bent naar waar je wil zijn? Dit is je startpunt. Vervolgens ga je verkennen hoe je de GAP kunt invullen en je strategie bepalen.

BCG Matrix: analyse van jouw productportfolio en mogelijk strategisch opties

De BCG-matrix is een belangrijke tool voor de strategische ontwikkeling van een portfolio aan producten of diensten. Deze twee-bij-twee matrix kun je gebruiken om je huidige producten- of dienstenaanbod in te delen. Vervolgens bepaal je hoe je groei wil realiseren. De matrix heeft twee assen: op de horizontale as het relatieve marktaandeel van een product en op de verticale as de marktgroei. Ieder vakje in de matrix heeft een naam: Star, Cow, Dog en Question mark. Met de BCG-matrix visualiseer je de huidige en gewenste posities van de producten in jouw portfolio. Je kunt jouw huidige bevindingen op nemen in de SWOT als sterkte of zwakte. 

Ansoff Matrix: strategische opties kiezen voor jouw product/dienstenportfolio

De Ansoff Matrix is een andere twee-bij-twee matrix die helpt je om jouw strategische opties te verkennen. Deze tool is nuttig voor bedrijven met een (breed) portfolio aan producten of diensten. Op de ene as staan de producten: huidige of nieuwe producten. Op de andere as staan de markten: huidige of nieuwe markten. Je kunt kiezen voor vier strategische opties; (1) meer bestaande producten in nieuwe markten (marktontwikkeling); (2) meer bestaande producten in bestaande markten (marktpenetratie); (3) meer nieuwe producten in bestaande markten (productontwikkeling); en (4) meer nieuwe producten in nieuwe markten (diversificatie). Je kunt een Ansoff Matrix goed gebruiken in aanvulling op je BCG-matrix. 

Het vijf krachten-model van Porter: analyse van trends in jouw bedrijfstak

Het vijf krachten-model van Michael Porter helpt je om een analyse te maken van de trends in jouw bedrijfstak die van invloed zijn op jouw concurrentiepositie. Wat gebeurt er en wat zijn de effecten voor jouw onderneming? Hoe ontwikkelt zich de macht van leveranciers? De macht van afnemers, de dreiging van nieuwe toetreders, dreiging van substituten en interne concurrentie op de markt? Als je als deze ontwikkelingen en effecten in het model van de vijf krachten plaatst, zie je snel wat er aan de hand is en waar de aandacht naartoe moet gaan. Je kunt de belangrijkste trends opnemen als kans of bedreiging in jouw SWOT. 

Klantreis: analyse van de volledige ervaring van jouw klanten

De klantreis is het proces dat jouw klanten doorlopen bij de aanschaf van jouw product of dienst. Op deze manier breng je alle stappen systematisch in kaart. Als je dit hebt gedocumenteerd in een procesweergave of flow-chart kun je per stap analyseren hoe het onderdeel nu verloopt, en wat de verbeterpunten zijn. Je kunt de klantreis tot leven brengen door een persona te maken, een denkbeeldig persoon die een van jouw doelgroepen vertegenwoordigt. Het liefst doe je interviews met een aantal echte klanten om te voorkomen dat je een invulling maakt van de klantreis vanuit je eigen beleving, in plaats van echt in de huid van de klant te kruipen.

SWOT: sterkte-zwakteanalyse

Deze methode helpt je om een interne en externe analyse van jouw organisatie te maken. Je interne analyse bestaat uit sterkte en zwakte punten. De kansen en bedreigingen voor jouw organisatie vormen je externe analyse. Als je dit gedaan hebt groepeer je elementen die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld: er zijn kansen door de toegenomen digitalisering, tegelijkertijd heeft jouw organisatie te maken met een zwakte door een tekort aan IT-medewerkers en doet zich een bedreiging voor in de vorm van een concurrent die al een beter digitale propositie heeft. Je bundelt SWOT-elementen die over hetzelfde thema gaan tot een uitdaging. In dit voorbeeld: ‘Onze organisatie moet komen tot een onderscheidende digitale propositie’. 

Pestel: analysetool als input voor je SWOT

PESTEL is een acroniem dat staat voor: Political, Economic, Social, Technological, Environmental en Legal. Deze algemene analysetool kun je gebruiken om externe trends in kaart te brengen: politieke, economische, sociale, technische, milieutechnische en wettelijke factoren. Deze factoren kunnen namelijk kansen of juist bedreigingen creëren voor een bedrijf. Dit is een systematische manier om je externe analyse te doen: zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet.    In de volgende blogs zullen we ieder van deze tools nader beschrijven en voorbeelden geven zodat je er zelf makkelijk mee aan de slag kunt en jouw strategisch OGSM kunt vormen.