SWOT uitgelegd

Wat is een SWOT-analyse en waar wordt het voor gebruikt? ​

De SWOT-analyse is een van de meest gebruikte hulpmiddelen bij bedrijfsplanning en -strategie. De SWOT-analyse helpt u inzicht te krijgen in de interne en externe voor- en nadelen van uw organisatie. Dit begrip zou uw strategieën moeten informeren en het kan u helpen bepaalde problemen te verbeteren, te innoveren en te anticiperen. Een goede SWOT helpt u om de juiste beslissingen te nemen met betrekking tot uw producten en diensten. U kunt bijvoorbeeld besluiten om uw doel te wijzigen, het budget aan te passen of meer werknemers aan te nemen om aan bepaalde onvervulde behoeften te voldoen.

&Quot;&Quot;

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een SWOT-analyse?​

SWOT is een acroniem voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In de analyse evalueer je elk van deze factoren voor jouw organisatie.

Sterke punten: Interne attributen en middelen die uw organisatie een concurrentievoordeel geven in de markt.

 • Wat maakt uw bedrijf beter dan anderen in dezelfde branche?
 • Wat is er uniek aan uw producten en diensten?
 • Tot welke bronnen heeft u toegang die in uw voordeel kunnen worden gebruikt?

Zwakke punten: interne kenmerken die nadelen kunnen veroorzaken. Dit zijn punten waarop uw organisatie mogelijk moet verbeteren.

 • Wat zijn de grootste obstakels voor verdere groei voor uw bedrijf?
 • Waar lopen uw klanten tegenaan met uw product of dienst?
 • Wat doen uw concurrenten beter dan uw organisatie?

Kansen: Externe factoren waar de organisatie gebruik van kan maken. U zult deze kansen willen aanboren met uw strategieën.

 • Wat zijn de belangrijkste communicatiekanalen die uw publiek leuk vindt? Hoe zorg je ervoor dat meer mensen zich gaan identificeren met je boodschap/merk?
 • Is er een merkbare of verwachte stijging van de vraag naar een product of dienst die u kunt aanbieden?
 • Van welke politieke, economische, sociale, technologische, ecologische en juridische factoren kunt u nu profiteren? (Zie: PESTEL-analyse)

Bedreigingen: Externe factoren die uw organisatie kunnen schaden.

 • Wat is de status van de markt? Zijn er externe bedreigingen voor de groei, zoals hevige concurrentie of een lage vraag?
  Zijn er huidige of verwachte stijgingen van de prijs van grondstoffen of arbeid die van invloed kunnen zijn op uw organisatie?
  Welke politieke, economische, sociale, technologische, ecologische en juridische factoren kunnen de groei van uw organisatie bedreigen? (Zie: PESTEL-analyse)

Hoe verbeter ik mijn SWOT-analyse in een POWER SWOT?

De POWER SWOT is een methode om uw SWOT-analyse te verbeteren en de factoren te bepalen die het meest urgent zijn om op te reageren in uw strategisch plan. POWER is een acroniem voor Persoonlijke ervaring, Ordenen/organiseren, Weging, Nadruk op details en Rangschikken en prioriteren.

Het doel hiervan is om u van de analysefase naar het definiëren van uw drie belangrijkste strategische acties te leiden. De afkorting POWER staat voor vijf acties die in dat proces worden ondernomen.

 • Persoonlijke ervaring. Hier brengen mensen die relevant zijn voor verschillende dimensies van het strategisch plan hun eigen kennis, vaardigheden en ervaringen mee. Wat zijn volgens mensen individueel de belangrijkste strategische uitdagingen en waarom?
 • Bestellen/organiseren. De volgende stap is het nauwkeurig bekijken van uw sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Is uw onderscheid tussen intern en extern echt duidelijk? Alle uitkomsten van de SWOT-analyse en de onderliggende aannames worden gecontroleerd. Wat in eerste instantie een externe dreiging lijkt, kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een interne zwakte.
 • Weging. Sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen zijn niet gelijk geschapen. Sommige zijn groter en belangrijker dan andere. In de stap Weging kent u relatieve belangrijkheid toe aan elke factor. Als u bijvoorbeeld 3 sterke punten hebt geïdentificeerd, kunt u in totaal 100 punten onder hen verdelen. Misschien is uw belangrijkste kracht bijvoorbeeld 60 punten waard, terwijl de andere twee sterke punten minder gedifferentieerd zijn en elk slechts 20 waard zijn.
 • Benadruk details. Een SWOT-analyse kan vaak te generiek eindigen. Misschien heb je als bedreiging “moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel” gekregen. Dit is het moment om elk item in detail te beschrijven. Over welke specifieke kwalificaties moet dit personeel beschikken en wat is het (mogelijke) gevolg van dit tekort?
 • Rangschik en prioriteer. Ten slotte rangschikt en prioriteert u de items van uw SWOT-analyse op basis van hun weging. De belangrijkste items volgens deze rangschikking moeten prioriteit krijgen in uw strategisch plan. Gebruik voor de beste resultaten deze rangschikking en prioritering om 3 primaire strategische uitdagingen te destilleren die voortkomen uit uw POWER SWOT-analyse.

Ga voor meer informatie over de POWER SWOT naar:

POWER SWOT door Docent Marketing
POWER SWOT-zelfstudie door The Hidden Edge (YouTube)

Navigatie