Alles over de SWOT-analyse

Wat is een SWOT-analyse en waarvoor gebruik je hem?

De SWOT-analyse is een van de meest gebruikte tools in strategische planning en marketing. Met deze analyse breng je de interne en externe situatie van je organisatie in kaart. Deze informatie helpt je om je strategieën te definiëren, en je kunt ermee verbeteren, innoveren, en problemen anticiperen. Met een goede SWOT-analyse maak je de juiste beslissingen om jouw producten en diensten aantrekkelijk te maken. Zo kun je ervoor kiezen om je targets aan te passen, je budget anders in te richten, of nieuwe medewerkers aan te trekken om bepaalde onvervulde behoeften in te vullen.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een SWOT-analyse?

SWOT is een afkorting van Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (of in het Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen). Met de SWOT-analyse breng je al deze factoren voor jouw organisatie in kaart. Strengths: Interne capaciteiten en middelen die jouw organisatie een concurrentievoordeel geven in de markt.
 • Wat onderscheidt jouw bedrijf van concurrenten in dezelfde sector?
 • Wat is er uniek aan jouw producten en diensten?
 • Welke middelen heb je tot je beschikking die je tot je voordeel kunt aanwenden?
Weaknesses: Interne eigenschappen die jouw bedrijf op een achterstand kunnen zetten. Dit zijn onderdelen waar jouw organisatie kan verbeteren.
 • Wat zijn de grootste obstakels tot verdere groei van jouw bedrijf?
 • Welke problemen of nadelen ervaren je klanten met jouw producten of diensten?
 • Wat doen je concurrenten beter dan jouw organisatie?
Opportunities: Dit zijn externe kansen die jouw organisatie kan benutten. Hier wil je met je strategieën vaak op aansluiten.
 • Wat zijn de belangrijkste communicatiekanalen voor jouw doelgroep? Hoe kun je meer mensen aanspreken met jouw boodschap of merk?
 • Is er een waarneembare of verwachte toename in de vraag naar producten of diensten die jouw bedrijf kan aanbieden?
 • Op welke politieke, economische, sociologische, technologische, milieu-technische en wettelijke ontwikkelingen kan jouw organisatie inspelen? (Zie ook: PESTEL analyse)
Threats: Externe factoren die jouw organisatie kunnen benadelen.
 • Hoe ziet de markt eruit? Zijn er externe bedreigingen van je groei zoals intense concurrentie of een dalende vraag?
 • Zijn er waarneembare of verwachte toenames in de prijs van grondstoffen of arbeid die jouw organisatie kunnen schaden?
 • Voor welke politieke, economische, sociologische, technologische, milieu-technische en wettelijke ontwikkelingen moet jouw organisatie waken? (Zie: PESTEL analysis)

Hoe verbeter ik mijn SWOT-analyse met de POWER SWOT-methode?

De POWER SWOT-methode is een manier om jouw  SWOT analyse te verdiepen en de belangrijkste factoren vast te stellen waar jouw organisatie op wil acteren in haar strategische plan. POWER is een afkorting van Personal experience, Order/organise, Weighting, Emphasise detail, and Rank and prioritise. In het Nederlands: persoonlijke ervaring, ordening, weging, detailuitwerking en prioritering. Het doel van de POWER SWOT methode is om je analyse te vertalen naar de drie belangrijkste strategische prioriteiten voor jouw organisatie. Elke letter van de POWER-afkorting staat voor één van de vijf stappen die je in dat proces onderneemt.
 • Personal experience. In deze eerste stap nodig je mensen met kennis van de verschillende onderdelen van jouw bedrijf uit om hun eigen kennis, vaardigheden en ervaringen te delen. Wat vinden mensen zelf de grootste strategische uitdagingen en waarom? Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat een IT-professional hier anders naar kijkt dan een marketeer of projectmanager.
 • Order/organise. In deze stap doe je een uitgebreide review van je Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Heb je echt duidelijk onderscheid gemaakt tussen interne en externe factoren? Op welke aannames is dat gebaseerd? Zo kun je erachter komen dat wat oorspronkelijk een externe bedreiging leek, in werkelijkheid samenhangt met een interne zwakte.
 • Weging. Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats zijn niet allemaal gelijk. Sommige factoren zijn groter en belangrijker dan andere. In je weging bepaal je het relatieve belang van elke factor. Als je bijvoorbeeld 3 Strengths hebt geïdentificeerd, kun je een totaal van 100 punten hierover verdelen. Zo kan je belangrijkste Strength misschien 60 punten waard zijn, terwijl je andere Strengths minder gedifferentieerd zijn en daarom elk 20 punten krijgen toegekend.
 • Emphasize detail. Een SWOT-analyse kan soms te generiek blijven. Zo kun je bijvoorbeeld eindigen met een bedreiging als “het is moeilijk gekwalificeerd personeel te vinden”. In deze stap ga je meer detail aanbrengen. Welke specifieke kwalificaties zijn dan zo moeilijk te vinden, en wat is het (dreigende) gevolg hiervan?
 • Rank and prioritise. Ten slotte ga je de factoren in je SWOT analyse prioriteren op basis van hun weging en hun onderlinge relaties. De belangrijkste factoren zijn logische prioriteiten voor je strategische plan. Voor het beste resultaat gebruik je deze laatste stap om je 3 belangrijkste strategische uitdagingen te destilleren uit je POWER SWOT-analyse.
Voor meer informatie over de POWER SWOT verwijzen we je graag naar: