Over de PEST(EL)-analyse

Wanneer en waarom gebruik ik een PEST(EL)-analyse?

Een PEST(EL)-analyse kan worden gebruikt als onderdeel van een SWOT-analyse: het helpt je om de relevante kansen en bedreigingen in jouw omgeving te identificeren. Een PESTEL-analyse is net als een SWOT een waardevolle tool om te gebruiken in de voorbereiding op een strategisch planningstraject.

Een PEST(EL)-analyse kan ook de basis vormen voor je scenarioplanning en zorgt ervoor dat je de context van je organisatie meneemt bij het ontwikkelen van je strategische plan in OGSM met OGSM Software.

Pest-Analyse

Wat zijn de onderdelen van een PEST(EL)-analyse?

De PEST(EL)-analyse wordt gebruikt om de macro-omgevingsfactoren in kaart te brengen die van invloed zijn op jouw organisatie of businessplan. Deze analyse helpt organisaties kansen en bedreigingen identificeren die later in een SWOT analyse kunnen worden opgenomen.

PEST(EL) is een afkorting voor Politiek, Economisch, Sociaal(-maatschappelijk), Technologisch. Optionele aanvullingen zijn Environmental (Milieu-) en Legal (wet- en regelgevings-) factoren.

Politieke factoren: Beleid van de landen waar je organisatie opereert, handelt en grondstoffen haalt; politieke stabiliteit, veranderingen in regeringsprioriteiten, wetgeving en internationale verdragen.

Economische factoren: De nationale en internationale economische context kan van invloed zijn op je organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkt, rentelasten, inflatie, logistieke kosten, enz.

Sociaal-maatschappelijke factoren: Geografische bewegingen van consumenten en veranderingen in hun consumptiegedrag, bijvoorbeeld persoonlijke waarden, religieuze overtuigingen en lifestylevoorkeuren.

Technologische factoren: Technologische innovaties die de producten of diensten van een bedrijf beïnvloeden, zoals AI/machine learning, digitalisering, hybride werken, nieuwe productieprocessen, etc.

Milieufactoren: Hieronder vallen milieu- en duurzaamheidskwesties als verbruiksnormen, klimaataanpassing en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen of andere niet-hernieuwbare grondstoffen.

Wet- en regelgeving: Aanpassingen in de wet- en regelgeving, toepasselijkheid van verschillende wetten, aansprakelijkheid.

Hoe maak ik een PEST(EL)-analyse?

  1. Eerst verzamel je informatie over alle dimensies van de PESTEL-analyse die voor jouw organisatie relevant zijn. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van overheidsrapportages, betrouwbare nieuwsbronnen, vakbladen, trendwatchers en academisch onderzoek.
  2. Analyseer de kansen: welke macro-ontwikkelingen kunnen jouw organisatie ten goede komen?
  3. Analyseer de bedreigingen: welke macro-ontwikkelingen kunnen jouw organisatie benadelen?
  4. Combineer je PEST(EL)-analyse met een BCG matrix om de voorbereiding op je SWOT-analyse compleet te maken.

 

Navigatie