OKR en OGSM

Alles over OKR

OKR (Objectives & Key Results) is een bekende managementmethode die de doelen van de organisatie centraal stelt. Met OKR vertaal je elk van je doelen naar 3 tot 5 meetbare of haalbare resultaten. Zo weet iedereen in de organisatie hoe zij kunnen bijdragen aan de doelen. Wij beantwoorden al je vragen over de OKR-methode.

Okr Pyramide

Wat is OKR?

OKR is een methode om betekenisvolle doelen te stellen en te behalen. Met OKR verbind je elk doel aan concrete, meetbare of haalbare resultaten. Zo is het eenvoudig te communiceren hoe de voortgang richting het doel verloopt en wanneer het doel bereikt is. Met OKR help je een organisatie doelgerichter te werken. De bedoeling is dat iedereen weet in welke richting de organisatie zich beweegt en waar de prioriteiten liggen.

Waar staat OKR voor?

OKR staat voor Objectives en Key Results.

De Objectives van OKR zijn de langetermijndoelen die zijn gebaseerd op je visie en missie. De Objectives beschrijven wat je wilt waarmaken. Je wil ze kort, ambitieus, richtinggevend en begrijpelijk maken. Als een Objective het team niet weet te motiveren, is het nog geen goede Objective.

De Key Results van OKR zijn de concrete vertalingen van de Objectives. Als je een Key Result behaalt, moet dit bijdragen aan een van de Objectives. De Key Results van OKR geven een indicatie van de voortgang richting de Objectives. Key Results moeten SMART zijn: specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden. Ze kunnen ook als ‘actieresultaten’ gedefinieerd zijn, dus als concrete deliverables.

Naast de Objective en de Key Results van OKR heb je met OKR ook nog Initiatives. Dit zijn eigenlijk de to-do’s die je moet opstellen die je helpen je Key Results te behalen en zo dus bijdragen aan het bereiken van je doelstellingen.

Okr Diagram

Wie heeft OKR uitgevonden?

Net als OGSM is OKR ontstaan uit Management by Objectives. Hoewel Management by Objectives is bedacht door Peter Drucker, sprak Andrew Grove voor het eerst over OKR in zijn boek High Output Management. Toen Andrew Grove zijn eigen bedrijf Intel oprichtte, introduceerde hij deze methode van doelmanagement ook bij zijn eigen bedrijf. Bij Intel leerde John Doerr de methode kennen en ermee werken. John Doerr introduceerde uiteindelijk OKR bij Google en tegenwoordig wordt de OKR-methode gebruikt door grote bedrijven over de hele wereld, waaronder Spotify en Netflix.

&Quot;&Quot;
&Quot;&Quot;

Het laat u zien hoe u uw OKR’s in een OGSM-plan kunt passen op één pagina of scherm

Waarom kies je voor OKR?

OKR is een bewezen methode die wereldwijd gebruikt wordt. Het is eenvoudig te begrijpen en kan snel vruchten afwerpen bij organisaties die meer doelgericht willen werken. OKR kan iedereen helpen die als onderdeel van hun werk doelen moet stellen en halen. Want met OKR vertaal je de visie van je organisatie naar meetbare en haalbare resultaten. Zo helpt OKR mensen beter begrijpen waar hun werk aan bijdraagt.

Wanneer je enige ervaring hebt met deze manier van werken en voortgang realiseren, zou je kunnen overwegen om je OKRs in een OGSM-raamwerk te zetten. Dit geeft je een duidelijk overzicht van al je plannen en brengt nog wat andere voordelen met zich mee: zie hieronder.

OKR als onderdeel van een OGSM

Hoe verhoudt OKR zich tot OGSM?

Je hebt misschien opgemerkt dat OKR erg lijkt op andere populaire managementmethodes, waaronder OGSM. Dat komt doordat beide methodes afstammen van Management by Objectives.

Je zou het verschil kort kunnen samenvatten: OKR is een gefocuste, minimalistische versie van Management by Objectives, terwijl OGSM een uitgebreide versie van hetzelfde is. OKR is een heel goed startpunt voor je strategische plan. Door je OKR weer te geven in een OGSM-plan op één pagina kun je het plan nog beter maken:

  • Je voegt Strategieën toe, zodat je niet alleen doelen stelt maar ook duidelijk maakt hoe je ze gaat bereiken;
  • Gaten in je plan worden in een oogopslag zichtbaar dankzij de duidelijke structuur van een OGSM-plan;
  • OKR gooit al je resultaten op een hoop, maar OGSM onderscheidt ‘meetresultaten’ van ‘actie-resultaten’. Dit is handig, omdat je getallen en acies op verschillende manieren wilt visualiseren: getallen in een grafiek en acties in een tijdlijn.

Wil je meer weten over OGSM? Klik hier!

Ogsmsoftware

Voorbeeld: OKR opgenomen in OGSM

Hier kun je zien hoe een OKR kan worden weergegeven als een OGSM. Als voorbeeld gebruiken we een OKR uit John Doerr’s boek Measure What Matters.

Weergegeven als OGSM zul je zien dat de Objective, de Goals en de Measures alle elementen van de OKR omvatten. Daarbij is nog aanvullende handige informatie toegevoegd in de kolommen Strategies en Dashboard Measures. Ook kun je de OGSM makkelijker lezen omdat het plan precies op een pagina past en je eventuele ‘gaten’ in je plan in een oogopslag kunt terugzien! Met OGSM Software maak je eenvoudig een OGSM-weergave van jouw OKR-plan en wordt jouw strategie-uitvoering nog effectiever.

Manage OKR in OGSM Software

Gebruik je OKR al in jouw organisatie of wil je ermee beginnen? OGSM Software kan jou helpen met het bijhouden en tot uitvoering brengen van je OKR-plan. Je krijgt toegang tot een duidelijk overzicht van je OKR op één scherm en inzicht in alle relevante voortgangsdata. Het motiveert je team of afdeling om de Key Results te halen. En de software kan automatische tussentijdse voortgangsupdates uitvragen, zodat je problemen kunt zien aankomen voordat ze uit de hand lopen.

Hoe houd ik een OKR bij in OGSM Software?

Omdat OKR en OGSM op elkaar lijken en OKR kan worden gezien als een minimalistische versie van OGSM, kun je OGSM Software uitstekend gebruiken om een OKR bij te houden. Je vult je Objectives in onder Doelen, neemt de Key Results op in de Measures, en voila! Je OKR kan nu perfect worden gemonitord.

Je OKR upgraden naar een OGSM

Staat je OKR in OGSM Software? Dan kun je nu je OKR upgraden naar een hoogwaardige OGSM. Voeg een hoofd-Objective toe, bepaal je Strategieën en gebruik de doel-door-doen-formule. Klik hieronder voor meer informatie over het vullen van een OGSM.

OGSM + OKR vergeleken

In deze video wordt uitgelegd hoe OGSM waarde kan toevoegen aan uw OKR.

Veelgestelde vragen over OKR

OKR is een populaire managementmethode die doel- en resultaatgerichtheid centraal stelt. Met OKR vertaal je de belangrijkste Objectives van een organisatie in een aantal concrete Key Results waar iedereen in de organisatie aan bijdraagt.

OKR is een afkorting van Objectives en Key Results.

OKR is een bewezen methode die door organisaties overal ter wereld wordt gebruikt. OKR is eenvoudig te gebruiken en toegankelijk, en het helpt je om een organisatie meer doelgericht te maken. OKR mist een aantal belangrijke elementen van strategische planning die OGSM wel heeft. OGSM kan daarmee gezien worden als een uitgebreide versie van OKR.

De Objectives van OKR zijn de langetermijndoelen die zijn gebaseerd op je visie en missie. Dit zijn simpelweg je hoogste doelen: “de Super Bowl winnen”, bijvoorbeeld. De Objective van een OGSM bevat meer informatie: deze is geschreven in een ‘doel-door-doen’ formulering. Je ziet daarin de gewenste toekomstige positie van jouw organisatie terug door de ogen van je belangrijkste stakeholder, en de manier waarop je dit wilt bereiken. Daardoor zijn OGSM Objectives meer inspirererend en motiverend dan OKR. Bijvoorbeeld: Feyenoord is de trots van iedereen met een hart voor Rotterdam door het spelen van aansprekend voetbal en geen woorden maar daden voor de jeugd in de wijken.

OKR’s Key Results zijn de vertalingen van de Objectives in SMART doelstellingen of acties die afgerond moeten worden.

OKR kan worden gezien als een minimalistische versie van een OGSM. De Objectives en Key Results van een OKR corresponderen met Goals en Measures in je OGSM. Daarnaast voegt OGSM drie belangrijke elementen toe:

  • OGSM voegt Strategieën toe en legt uit hoe je je doelen gaat bereiken;
  • Een OGSM-plan op een pagina maakt van je OKR een samenhangend verhaal, en ‘gaten’ in je plan worden in een oogopslag duidelijk
  • OGSM differentieert tussen ‘meetresultaten’ en ‘actieresultaten’, voor meer duidelijkheid en de mogelijkheid om deze op verschillende manieren te visualiseren: grafieken versus tijdlijnen.

Er zijn heel veel goede boeken geschreven over OKR. De volgende zijn onze aanraders:

Ook het internet bevat veel informatie over OKR:

Navigatie