Een veranderprogramma met OGSM houdt de groeiende vraag naar ziekenhuiszorg onder controle

Zorgverleners kunnen de groeiende vraag nauwelijks aan

De zorg staat voor grote uitdagingen. OGSM biedt oplossingen.

Veel zorgverleners erkennen de urgentie van veranderingen in de zorgsector. Maar hoe ontwikkel en implementeer je de juiste strategieën en projecten?

Uitvoering: stap voor stap

Kies en implementeer de meest effectieve innovaties.
Zonder een digitale transformatie zal de vraag naar ziekenhuiszorg snel toenemen, als gevolg van vergrijzing en de bijbehorende groei van chronische ziekten. OGSM Software helpt zorgverleners een toekomstbestendige strategie uit te voeren om hoogkwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg te waarborgen – nu en in de toekomst.

&Quot;&Quot;

OGSM voor ziekenhuizen

Digitalisering als oplossing.
Met OGSM als strategisch raamwerk kun je je prestaties continu monitoren en je langetermijndoelen vertalen naar concrete acties die je op de korte termijn kunt uitvoeren.

Ogsm Software Voor Ziekenhuizen

Effectiever plannen

Realiseer jouw strategische transformatie met OGSM

Bereik meer doelen

Doelen zijn er niet alleen om te stellen – maar vooral om te bereiken

Motiveer je team

Strategie-uitvoering komt tot leven met OGSM Software

Efficiënter werken

Regelmatige strategiesessies houden je plan op koers.

Implementatiepartner

Zorgverleners staan voor een uitdaging om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg ook in de toekomst te garanderen. Een transitie naar meer toekomstvaste zorg vraagt bij veel organisaties om een fundamentele transformatie. BeBright is een bureau voor strategie en innovatie. Zij helpen strategische transformaties in de zorg realiseren met OGSM Software.

Strategische transformatie met OGSM Software

Een flexibel en toegankelijk platform voor strategie-uitvoering.
OGSM Software is een flexibele en toegankelijke digitale tool voor strategie-executie. Ziekenhuizen en andere zorgverleners in Nederland en internationaal gebruiken de software om hun strategische veranderprojecten onder controle te houden. Wil je graag van een van onze klanten horen over hun ervaring? Stuur ons een mailtje met de knop hieronder.

OGSM voor de zorg: voorbeeld COVID-19

&Quot;&Quot;

Navigatie

'OGSM in de praktijk' podcast

OGSM Software kan zorgorganisaties helpen meer doelen te bereiken en tijd te besparen. De benodige transitie vraagt inzet op alle niveaus in de organisatie. In onze podcast hoor je het perspectief van een bestuurder, manager en een assistent.  Luister naar onze podcast.

Strategische implementatie met OGSM: waarom

Carina Hilders
CEO Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG)

“Wij denken met de OGSM-methode een goed instrument in handen te hebben om de transitie waar we als organisatie voor staan succesvol vorm te geven. Om te beginnen omdat OGSM richting geeft: waar willen we volgend jaar staan, en waar over vijf jaar? Maar ook omdat OGSM helder maakt of we onze doelen in praktijk ook waargemaakt hebben – en zo niet, waar we dan meer tijd en/of geld in hadden moeten steken. Dat geeft mij als bestuurder houvast, maar ook het managementteam.”

Wat zijn de implicaties op management niveau?

Ineke Buurma
Manager Chronische Zorg RdGG

“We zijn echt van grote vergezichten naar superconcrete doelen en acties gegaan en dat is natuurlijk wel even wennen. In die zin is OGSM geen ‘quick fix’ – het vraagt echt wel wat voorwerk. Maar waar voorheen vooral het teamhoofd het Jaarplan schreef, schrijft nu het hele team dat plan. En dat is ook geweldig voor het teamgevoel.”

Ondersteunende rollen zorgen dat het werkt

Natascha Verweij
Management assistente RdGG

“Niet alles werkt zoals van tevoren gedacht of gehoopt, en soms moet je ook wel eens extra dingen toevoegen omdat de omstandigheden zijn gewijzigd. De OGSM-software ondersteunt dit proces trouwens enorm goed, omdat je steeds de vinger aan de pols kunt houden. Daardoor blijft het een levend document en verdwijnt het niet in een la.”