OGSM versterkt Programma management

Steeds meer gemeenten kiezen voor programma management met OGSM. Want: jouw programmaplan is gemakkelijk op te stellen. Een samenvatting op slechts één A4!  Dit geeft overzicht, structuur en een helder plan. Bijkomend voordeel is dat het bijhouden van het plan veel minder tijd kost en de uitvoering eenvoudig voor jouw programma plan. Zo realiseer je succes! Lees snel verder hoe dit ook voor jouw gemeente kan.
"We kunnen nu echt elke week de resultaten zien die we realiseren. En of we op schema liggen om beleidsdoelen te halen. Dat maakt ons werk leuker en motiverender"
&Quot;&Quot;
Jennifer
Gemeente Soest

Navigatie

Voorbeeld OGSM voor een programma ‘Energie’

Wat is OGSM voor programma management?

OGSM is de methode om een helder plan te creëren en bij te houden. Het staat voor Objectives (hoogste doel in combinatie met hoog over aanpak), Goals (hoogste doelstellingen), Strategies (gekozen richtingen) en Measures (metingen en activiteiten). Of je nu een programmaplan, opgave, beleidsplan, of zelfs een heel coalitieprogramma hebt, OGSM helpt!

OGSM is een krachtige methode die een gestructureerde aanpak biedt voor het definiëren, plannen en uitvoeren van programma’s. Voor gemeenten biedt OGSM een heldere en effectieve methode om beleidsdoelen te vertalen naar concrete inspanningen en meetbare resultaten.

Wat is het Objective?

OGSM begint dus met het hoogste doel in combinatie met de hoog-over aanpak. Oftewel: wat wil je bereiken gevolgd door de gekozen aanpak. In OGSM termen noem je dit Doel-door-doen. Deze staat centraal bovenaan de pagina. Alle onderliggende doelstellingen, projecten en acties staan in verbinding met dit Objective. Een ander woord voor Objective is Visie.

Voorbeeld Objective:

“Onze gemeente is energieneutraal in 2045 door meer energieneutrale opwek en vermindering van het energieverbruik.”

Hierbij is het hoogste doel: “onze gemeente is energieneutraal in 2045”

De hoog over aanpak is “Meer energieneutrale opwek en vermindering van het energieverbruik”

Wat zijn Goals?

Goals is de kwantitatieve uitwerking van de kwalitatieve woorden uit het Objective. Wanneer je alle Goals haalt, haal je het Objective. Deze hoogste doelstellingen staan rechts onder het Objective.

Voorbeeld Goals: “Energieneutraal, Opwek en gebruik is gelijk”

Wat zijn Strategies?

De gekozen aanpak of richtingen om je Objective te bereiken. Het geeft focus van wat je wel en dus ook van wat je niet gaat doen.  Binnen een programma hebben de verschillende strategieën vaak een korte naam. Deze worden ook wel pijler of aandachtsgebied genoemd.

Voorbeeld Strategy: “Inzet op zon en windenergie”.

De pijler horend bij deze Strategy is ‘Eigen opwek’. Een andere pijler is bijvoorbeeld ‘Energiereductie’.

Wat zijn Measures?

De Measures zijn de metingen en activiteiten van wat je daadwerkelijk gaat doen. De metingen zijn de resultaten die aangeven wanneer de gekozen strategie succesvol is. De activiteiten zijn de inspanningen die je verricht om deze resultaten te halen en daarmee invulling te geven aan de strategie.

Voorbeeld Measures metingen: 65 mlj. kWh windenergie

Voorbeeld Measures activiteiten: Realisatie van windmolenproject, waarvan ‘Bouw en installatie’ een onderliggende activiteit is die hoort bij de realisatie van het windmolenproject.

Wat gemeenten zeggen over OGSM

“OGSM hielp ons om voor het programma ‘Kansrijk opgroeien’ de relaties tussen de projecten en doelstellingen inzichtelijk te maken. We leerden op een eenduidige en laagdrempelige manier de voortgang te rapporteren.”
&Quot;&Quot;
C. Slim
Programmamanager gem. Coevorden
“Dit geef heldere verantwoording naar het bestuur en de raad.”
&Quot;&Quot;
A. Westhof
Programmanager

Doelenboom (DIN) of OGSM?

Kiezen tussen een Doelen inspanningen netwerk of OGSM? Dat hoeft niet! De methoden gaan prima samen. Een DIN kan je helpen om je gedachten op een rij te zetten. Hoe ziet de structuur van je programma eruit? In programma’s kun je projecten hebben die bijdragen aan meerdere doelen of pijlers. Het helpt om deze relatie uit te tekenen bij de start van je programma. Op basis daarvan heb je in een handomdraai een OGSM gemaakt omdat de structuur dan al helder is. Voor de monitoring van je programma is een OGSM handiger, zeker in combinatie met OGSM Software.

Voordelen van DIN:

 • handig om het programma bij de start te visualiseren
 • complexe onderlinge relaties inzichtelijk

Voordelen van OGSM:

 • eenvoudig te lezen van links naar rechts
 • goed leesbare tekst op 1 scherm of A4
 • heldere structuur door hoofd- en bijzaken te scheiden
 • beter geschikt voor monitoring dan een DIN

Wist je dat je een OGSM Software een OGSM ook altijd weer kan omzetten naar een DIN?

&Quot;&Quot;

OGSM Software genereert rapportages voor programma management

Als programmamanager moet je regelmatig rapporteren aan de gemeenteraad of aan andere stakeholders die een bijdrage leveren aan het programma. Het gaat vaak om zogenaamde Effect- en Voortgangsrapportages. OGSM Software heeft standaard rapportages templates die je hiervoor kunt gebruiken. Deze zijn voorzien van eigen logo en zijn gemakkelijk aan te passen. De voortgangsinformatie kun je op drie manieren verzamelen bij project:

 1. Online bijwerken in de OGSM
 2. Data inladen uit andere systemen (zoals financiële of planningssystemen)
 3. Automatische status update e-mails vanuit de software

Deze gemeenten gingen u voor

 • Almere
 • Amsterdam
 • Coevorden
 • Emmen
 • Aalsmeer
 • Alblasserdam
 • Altena
 • Amstelveen
 • Gorinchem
 • Sint-Michielsgestel
 • Soest
 • Tholen
 • Veenendaal

Waar is OGSM geschikt voor?

 • Coalitie Programma
 • Beleidsplan
 • Opgavegericht werken
 • Programma en project management
 • Inspanningen
 • Pijlers
 • Doelen en baten
 • Portfolio management

Hoe start ik met OGSM?

Je kunt zelf beginnen, maar veel gemeenten kiezen voor training en coaching van onze OGSM-experts die alles weten van de gemeentelijke uitdagingen. En, maken gebruik van onze programma templates. Zo ben je als gemeente een stuk sneller waar je graag wilt zijn. Via workshops, trainingen en persoonlijke coaching leer jij en jouw team alles wat nodig is om effectief en efficiënt jouw programma succesvol te realiseren.

“Bizaline helpt ons om overzicht te krijgen en behouden. Dat helpt ons om van ons programma een succes te maken.”
&Quot;&Quot;
C. Slim
Programmamanager gem. Coevorden

Prijzen voor programma management met OGSM

Diverse factoren bepalen de kosten van programmamanagement met OGSM. Elk programma is namelijk weer anders. De omvang van het project, de huidige documentatie, en aantal adviesuren zijn naast de softwarelicentie factoren die van invloed zijn.

Iedereen kan vrijblijvend een offerte aanvragen bij OGSM Software, maar het is uiteraard handig om enig inzicht te krijgen in de prijzen die wij hanteren.

Om volledig aan te sluiten bij uw wensen en behoeften inventariseren we graag met u de juiste aanpak. Wij stellen vrijblijvend een offerte op. Om alvast een indicatie van de programmamanagement prijs te geven staan hieronder twee verschillende pakketten als voorbeeld;

Pakket 1; ‘Een goed begin’ €7.500,-

 • 3x Teamtraining/workshop op locatie van een halve dag voor bijvoorbeeld een plenaire start en training in programmamanagement of het helpen opzetten van een programma.
 • 5x één uur persoonlijke training voor wat nodig is.
 • Toegang tot OGSM-software jaarlicentie voor een professionele opzet en uitvoering

Pakket 2: ‘Een meerjaren aanpak’ €25.000,-

 • 4x Teamtraining/workshop op locatie van een halve dag voor bijvoorbeeld een plenaire start en training in programmamanagement of het helpen opzetten van een programma.
 • Coaching/training voor het opstellen van de plannen, begeleiding in de uitvoering en ter bevordering van de kwaliteit en monitoring van in totaal 60 uur.
 • Toegang tot drie jaar OGSM-software voor een professionele opzet en uitvoering van een plan