OGSM Jeep: voorbeeld

uitleg in 5 simpele stappen

Making and executing your strategic plan with OGSM is simple, but not self-evident. Most people look for OGSM examples to learn the ropes of the method. To help you on your way, you can find below the OGSM method explained with visuals on our website, using the Jeep example from the book The One-Page Business Plan.

&Quot;&Quot;

Would you like to access this example in your free OGSM Software workspace and play around with it? Let’s explore!

Watch more videos on our YouTube channel

1

Jeep: Objective (doel-door-doen)

Dit voorbeeld toont hoe Jeep het Objective heeft geformuleerd: “Jeep is the most successful car in the 4-wheel drive premium segment by bringing back the Jeep feeling.”

We kunnen in deze Objective twee delen onderscheiden: het ‘wat’ (meest succesvolle auto…) en het ‘hoe’ (het Jeep-gevoel terugbrengen). Deze twee onderdelen worden gescheiden door het voorzetsel ‘door’. Dit noemen we de ‘doel-door-doen’ formule en het is een essentieel onderdeel van het werken met OGSM.

In het Objective moet het “doel” het uiteindelijke overkoepelende doel zijn van het strategische plan, en het “doen” bevat de strategische hoofdrichting.

Learn How To Write Your Objective Based On The Ogsm Jeep Example

2

Jeep: Goals (wat moet er waar zijn?)

De Goals zijn de directe vertaling van jouw Objective in kwantitatief meetbare doelen. De vraag die je jezelf kunt stellen om deze Goals te definiëren is: wat moet er waar zijn om jouw Objective succesvol te realiseren?

In het voorbeeld kun je zien hoe zowel het ‘doel’ als het ‘doen’ van de Objective vertaald zijn naar Goals. Wat betekent het om de meest succesvolle auto te zijn? Jeep heeft dit gedefinieerd in termen van marktaandeel, verkopen en marges. En wat is dat “Jeep-gevoel” eigenlijk? Dat hebben ze uitgelegd vanuit de klantervaring: merkvoorkeur en aanbevelingen aan anderen. Het is altijd een goed idee om je klant ergens in je Objective en/of Goals te vertegenwoordigen, zodat je strategisch plan niet teveel naar binnen gericht wordt.

Learn How To Write Your Goals Based On The Ogsm Jeep Example

3

Jeep: Strategies (max. 5, uitwerking van het 'hoe')

Je Strategies vormen een verdere definitie en uitwerking van het “doen” in je Objective. Strategieën kunnen verschillende fases van je klantreis vertegenwoordigen, verschillende strategische dimensies (R&D, klantrelaties, marketing, enz.) of verschillende fases van je plan (chronologisch georganiseerd). Hier heeft Jeep een aantal Strategies gekozen om het “Jeep-gevoel” in het Objective verder te definiëren en het team te helpen concretiseren wat het precies betekent om dat “terug te brengen”.

Learn How To Write Your Strategies Based On The Ogsm Jeep Example

4

Jeep: Dashboard Measures (directe en indirecte KPI's)

De Dashboard Measures in een OGSM-plan zijn KPI’s die niet fundamenteel zijn voor je Goals, maar die wel nuttig zijn om je voortgang en succes te meten. Je kunt hierin twee typen onderscheiden:

1) De eerste categorie zijn zogenaamde ‘lagging indicators’, die gekoppeld zijn aan je Action Measures. Elke Strategie wordt uitgevoerd aan de hand van Actions (projecten). Je lagging indicators zijn de doelstellingen van die projecten en worden gebruikt om het succes ervan te meten.

2) De tweede categorie zijn ‘leading indicators’. Dit zijn geen effectmetingen, maar procesmetingen. In het voorbeeld zie je dat Jeep een Strategy heeft gedefinieerd om Jeep-rijders trots te maken op hun auto’s via safari’s en driving experiences. Een relevante ‘leading indicator’ is dan bijvoorbeeld het aantal deelnemers dat met zulke activiteiten wordt bereikt.

Learn How To Write Your Dashboard Measures Based On The Ogsm Jeep Example

5

Jeep: Action Measures (projecten om je doelen te bereiken)

Elke Strategy gaat gepaard met een aantal Action Measures. Dit zijn over het algemeen ‘projecten’ die je uitvoert als onderdeel van je strategische plan. De effecten en de voortgang van de projecten worden gemeten met de Dashboard Measures in de vierde kolom van je OGSM. Elke Action Measure moet direct of indirect bijdragen aan je Goals. Ook moeten Action Measures gekoppeld worden aan een specifieke Strategy en minimaal één Dashboard Measure, om te controleren of je projecten wel effect sorteren.

Learn How To Write Your Action Measures Based On The Ogsm Jeep Example

Jeep: Steps

Wanneer we een Action Measure een ‘project’ noemen, betekent dit dat hier de nodige tijd en moeite in gaat zitten. Je maakt dus geen Action Measure in je OGSM voor elke vergadering of ieder telefoontje. Het gevolg is dat Action Measures vaak te groot worden om eenvoudig uit te voeren. Daarom gebruiken we Steps om Action Measures onder te verdelen in kleinere taken die makkelijk uitvoerbaar zijn. In OGSM Software kun je een onbeperkt aantal Steps gebruiken voor elk project, en deze vervolgens aan je team toewijzen en plannen. Door met Stappen te werken transformeert jouw OGSM van een statisch plan-op-papier naar een dynamische werkwijze om je je doelen te helpen bereiken: letterlijk stap voor stap.

Learn How To Write Your Steps Based On The Ogsm Jeep Example

Wil je meer voorbeelden?

Door op deze knop te klikken kunt u meer OGSM-voorbeelden bekijken!

Wilt u dit OGSM-voorbeeld in uw eigen gratis workspace hebben?

Heeft u hulp nodig bij uw OGSM of wilt u een trainingsessie boeken?

Op onze website kunt u de beste voorbeelden voor uw branche vinden. We hebben een paar voorbeelden laten zien, maar we hebben een hele reeks voorbeelden die we met u kunnen delen. Stuur ons een verzoek naar info@ogsmsoftware.com om een gedetailleerd voorbeeld te laten uploaden in uw workspace.

Op de website van OGSM Software vindt u OGSM-voorbeelden die op een unieke manier worden uitgelegd. Door de relatie tussen de verschillende elementen van OGSM te visualiseren, krijgen mensen een veel beter begrip van hoe OGSM daadwerkelijk werkt en hoe ze de logica zelf kunnen toepassen.

U kunt meer gedetailleerde uitleg vinden over het OGSM-voorbeeld van Jeep in de bestseller “Uw businessplan op 1A4”.

Start a free trial in OGSM Software and ask for the Jeep example to be included. You will get more insights in the underlying data and how the OGSM is built up. It will also give you access to other views like a timeline, a kanban and a performance dashboard.

OGSM Software is a cloud-based tool designed for effective strategy design and execution. It’s secure, flexible and user-friendly, and can be used by any organisation that wants to take their performance to the next level. Try it for free here!