"OGSM heeft ons ontzettend geholpen om structuur en focus aan te brengen"

Hoe het Nederlandse Rode Kruis OGSM gebruikt om de juiste strategische keuzes te maken

Op het YouTube-kanaal Groei Gesprekken is een gesprek te zien tussen Marc van Eck, CEO bij New Growth Strategies en auteur van het boek ‘Businessplan op 1 A4’, en Marquérite Patiwael, hoofd Marktontwikkeling en Fondsenwerving van het Nederlandse Rode Kruis. Deze goededoelenorganisatie zet de OGSM methode in om de juiste keuzes te maken – zowel op het gebied van fondsenwerving als op het gebied van hulpverlening.

Tijdens het gesprek met Patiwael vallen met grote regelmaat de woorden ‘overzichtelijk’, ‘concreet’, ‘focus’ en ‘richting geven’. Het mag duidelijk zijn: OGSM speelt binnen het Nederlandse Rode Kruis een belangrijke rol bij het bepalen van de juiste koers. Het Nederlandse Rode Kruis is volgens Patiwael geen ‘gewone’ organisatie. De mensen die er werken én de vele vrijwilligers die de organisatie ondersteunen, zijn sterk intrinsiek gemotiveerd en werken vanuit hun hart. Dat maakt dat de organisatie letterlijk bergen kan verzetten, maar ook dat er een sterke neiging is om overal maar waar sprake is van menselijk leed een helpende hand te bieden. Patiwael: “OGSM brengt een soort discipline in dat proces: wat doen we wel, wat doen we niet. Wie gaan we helpen in een wereld waar zoveel leed is? Waar ‘zijn we nu echt van’, waar kunnen we onze relevantie claimen? We kunnen niet iedereen helpen, dus we moeten keuzes maken. OGSM helpt ons het oog op de bal te houden: wij zijn er voor mensen in nood, en voor mensen in noodsituaties. Waarbij het echt gaat om het ontbreken van basislevensbehoeften. We richten ons dus op de meest kwetsbaren.”
Het Nederlandse Rode Kruis is georganiseerd in clusters, en inmiddels heeft elk cluster zijn eigen OGSM. Waar de methode het cluster (nationale en internationale) Hulpverlening om de juiste inzet van hulpgelden te bepalen, gebruikt Patiwael OGSM in haar eigen cluster Marktontwikkeling en Fondsenwerving om de doelstellingen op het terrein van sponsorenwerving te behalen. Maar ook de clusters Communicatie en PZ zetten de methodiek in. Patiwael: “Al die OGSM’s zijn weer met elkaar verbonden, zodat we ook de juiste aansluiting en de goede synergiën vinden. Binnen de clusters zijn er weer teams, en ook die gebruiken allemaal OGSM. Het helpt mensen echt om op die manier te werken.”
Meer procesgestuurde organisatie 
Volgens Patiwael heeft de inzet van OGSM het Nederlandse Rode Kruis tot een sterkere en professionelere organisatie gemaakt. “Het gebruik van OGSM heeft ons veel meer procesgestuurd gemaakt, zonder dat de persoonlijke gedrevenheid van onze mensen wordt aangetast”, zegt ze. Hoewel de organisatie het eerst nog ‘lastig’ vond om met OGSM te werken, krijgen de teams binnen het Nederlandse Rode Kruis het werken met de methode steeds beter in de vingers en wordt de eigen OGSM er ook steeds vaker weer even ‘bijgepakt’ als er bepaalde keuzes moeten worden gemaakt. “OGSM heeft ons ontzettend geholpen om structuur en focus aan te brengen”, zegt Patiwael. “Daarnaast is voor ons ook een ontzettend belangrijk instrument om de groei te kunnen blijven monitoren, en om onze strategie tot een gezamenlijk iets te maken – iets wat van ons allemaal is en waar we allemaal voor staan.”

Navigatie