Hoe geef je invulling aan een OGSM?

OGSM is een raamwerk voor strategische planning en uitvoering waarmee je je doelen sneller en effectiever kunt bereiken. OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Hoe maak je een OGSM-plan? Wij helpen je.
Voorbereidende analyses: Voordat je begint met je OGSM-plan, is het nuttig om wat voorbereiding te doen. Probeer informatie te verzamelen over:
 • Je waardeketen en businessmodel.
 • Je concurrenten, partners en/of stakeholders.
 • De trends in jouw sector of markt.
 • De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van jouw organisatie.
 • De behoeften en voorkeuren van jouw klanten en hun customer journey.
Om deze informatie te vergaren, kun je gebruik maken van verschillende analyses, zoals de SWOT, PESTEL, Porter’s Five Forces, Business Model Canvas, or the BCG matrix.
1) Kies je Objective: Het Objective beschrijft het overkoepelende doel dat je in een bepaalde tijdsperiode wilt realiseren. Dit is richtinggevend voor het hele plan. Een goed Objective voldoet aan de volgende kenmerken:
 • Ambitieus, maar haalbaar
 • Inhoudelijk kloppend en emotioneel motiverend
 • Intuïtief begrijpelijk en makkelijk uit te leggen
 • Bevat alle elementen die essentieel zijn voor de succesvolle realisering van het strategische plan.
 • Bevat geen onnodige elementen die niet essentieel zijn voor de realisering van het strategische plan.
 • Geeft een heldere richting aan het strategische plan.
Ogsm Objectives
2) Stel je doelen: De Goals van een OGSM vertalen je Objective in heldere, meetbare doelstellingen die je moet bereiken om het Objective te realiseren. Deze doelen omvatten vaak belangrijke financiële targets als marktaandeel, winst, aantallen klanten, of omzetgroei. Maar ook andere doelen kunnen relevant zijn voor jouw organisatie, zoals klanttevredenheid, verloop, of duurzaamheidsdoelen. Doelen moeten SMART zijn, een afkorting die staat voor Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdsgebonden.
Ogsm Goals
3) Kies je strategieënStrategieën zijn de routekaart naar het realiseren van je Objective. Als je Objective het ‘wat’ definieert dat je wilt bereiken, beschrijven je Strategies het ‘hoe’. Goede strategieën zijn cruciaal voor elke organisatie. De Strategies bepalen de focus voor je strategische plan en je projecten of acties. Wanneer je je strategieën kiest, kan het helpen om een lijstje belangrijke strategische gebieden in je achterhoofd te houden. Onderwerpen als Klant, Product, Processen, Partners en Innovatie zijn voor de meeste organisaties relevant. Ook ESG krijgt bij steeds meer organisaties een eigen strategie.
Ogsm Strategy
4) Monitor je voortgang: De Measures zijn het ingewikkeldste onderdeel van de OGSM-methode. De reden hierachter is de dubbele betekenis van het woord Measures: het betekent zowel ‘metingen’ als ‘maatregelen’. Deze scheiding was oorspronkelijk geen deel van de OGSM-methode, maar werd later geïntroduceerd om de helderheid van het model te vergroten.
 • Dashboard Measures: Dit zijn performance indicators en metingen die je gebrikt om de succesvolle uitvoering van je Strategies te volgen;
 • Action Measures: Dit zijn de acties of projecten die je uitvoert om concreet vorm te geven aan de strategische uitvoering.
Ogsm Measures
Voor meer informatie over hoe je de voortgang bijhoudt van je strategie-uitvoering, zie: here.