Hoe een OGSM vullen?

OGSM is een raamwerk voor strategische planning en uitvoering dat u helpt uw doelen te bereiken. OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies and Measures. Vraagt u zich af waar u moet beginnen en hoe u een OGSM schrijft? We hebben antwoorden.

Vooronderzoek en analyse

Voordat u een OGSM-plan maakt, raden we u aan enkele voorbereidingen te treffen. Je zou alles moeten leren over:

 • Uw waardeketen en bedrijfsmodel.
 • Uw concurrenten, partners en/of stakeholders.
 • De trends in uw branche of vakgebied.
 • De sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen van uw organisatie.
 • De behoeften en voorkeuren van uw klanten en hun klantreis.

Om deze informatie te verzamelen kun je verschillende soorten analyses gebruiken, zoals: SWOT, PESTEL, Porter’s Five Forces, Business Model Canvas of de BCG-matrix.

 

Kies je doel

De doelstelling beschrijft de voorwaarden die u tijdens de afgesproken periode wilt bereiken. Het bepaalt de richting van het hele plan. Dit doel moet zijn:

 • Ambitieus, maar haalbaar
 • Intellectueel gezond en emotioneel resonerend
 • Intuïtief begrijpelijk en makkelijk uit te leggen in je eigen woorden
 • Omvat alle elementen die aanwezig moeten zijn voor de succesvolle realisatie van het strategisch plan
 • Geen overbodige elementen meenemen zonder welke ook strategisch succes wordt gerealiseerd
 • Een duidelijk gevoel van strategische richting geven.
Ogsm Objectives

Schrijf je doelen op

Het gedeelte Doelen van uw OGSM vertaalt uw doelstelling in een reeks duidelijke en meetbare doelen die moeten worden bereikt om deze te realiseren. Doelen omvatten meestal belangrijke financiële doelen zoals marktaandeel, winst, aantal klanten of inkomsten. Ze kunnen ook andere cijfers bevatten die relevant zijn voor de prestaties van uw organisatie, zoals klanttevredenheid, personeelsverloop of ESG-doelstellingen. Doelen moeten SMART zijn, wat betekent: Specifiek, Meetbaar, Bereikbaar, Relevant en Tijdgebonden.

Ogsm Goals

Bepaal uw strategieën

Strategieën zijn de routekaart naar de realisatie van uw doelstelling. Als uw doelstelling definieert wat u hoopt te bereiken met het strategisch plan, moeten uw strategieën beschrijven hoe u dat gaat doen. Het selecteren van goede strategieën is cruciaal voor goede prestaties voor elke organisatie. Deze bepalen de aandachtsgebieden voor uw strategisch plan. Bij het schrijven van uw strategieën kan het nuttig zijn om een lijst met strategische gebieden in gedachten te houden die voor de meeste organisaties relevant zijn. Dit zijn Klant, Product, Processen, Partners en Innovatie. Soms wilt u ESG ook als gebied toevoegen.

Ogsm Strategy

Meet de voortgang

De Maatregelen zijn het meest complexe onderdeel van de OGSM-methode. De reden daarvoor is de dubbelzinnigheid van het woord Maatregelen. Maatregelen verwijzen in het OGSM-kader naar twee verschillende dingen. Deze splitsing binnen Measures is niet eigen aan OGSM, maar is geïntroduceerd om de duidelijkheid van het model te vergroten.

 • Dashboardmetingen: dit zijn prestatie-indicatoren en statistieken die u gebruikt om het succes van uw strategieën te evalueren;
 • Actiemaatregelen: Dit zijn acties die u onderneemt of voltooide projecten als onderdeel van het strategische uitvoeringsproces.
Ogsm Measures

Wilt u meer informatie over hoe u de voortgang naar de uitvoering van uw strategie kunt volgen?

Navigatie