Voordat je begint met je OGSM: gebruik deze tools

BCG Matrix

De BCG Matrix is een uitstekend hulpmiddel voor strategische marktbewerking. Met de matrix analyseer je welke producten of diensten van jouw bedrijf het meest winstgevend zijn, en welk groeipotentieel ze hebben. Op deze manier kun je de beste verkoopstrategieën kiezen. De BCG-matrix evalueert producten en diensten op basis van de groei van de markt en het marktaandeel. De matrix bestaat uit 4 vakken:

 • Ster: Producten met hoge groei, waarmee het bedrijf een marktaandeel heeft. Sterren genereren veel winst.
 • Koe: Dit zijn producten met een groot marktaandeel, maar weinig ruimte voor verdere groei. Dit zijn vaak producten die al een tijd meelopen en zijn geconsolideerd in de markt. Ze vormen een solide bron van inkomsten zonder grote verdere investeringen.
 • Hond: Dit zijn producten of diensten die weinig winst of omzet genereren en weinig kunnen groeien. Hier wil je natuurlijk zo snel mogelijk vanaf.
 • Vraagtekens: Dit zijn producten met groeipotentieel, maar nog weinig marktaandeel. Het doel is om hiervan Sterren te maken.

De Vijf Forces van Porter

Het Five Forces-model werd ontworpen door bestuurswetenschapper Michael Porter in 1979. Met dit model kunnen bedrijven hun relatieve concurrentievermogen analyseren en de juiste strategieën kiezen om kansen in de markt te benutten en bedreigingen te minmimaliseren. De 5 Forces zijn:

 • Onderhandelingskracht van klanten: de invloed die klanten hebben over een bedrijf of een bepaalde sector, bijvoorbeeld omdat alternatieven relatief makkelijk of moeilijk beschikbaar zijn.
 • Onderhandelingskracht van leveranciers: de invloed die leveranciers hebben over een bepaalde sector. Hoe groter deze invloed, hoe kleiner de winstmarges en aantrekkingskracht van de sector.
 • Bedreigingen van nieuwe toetreders in de markt: risico’s op toenemende concurrentie in een sector door het toetreden van nieuwe partijen.
 • Bedreiging van vervangende producten: bestaande of nieuw ontwikkelde producten en diensten die dezelfde klantbehoeften kunnen invullen.
 • Concurrentielandschap: intensiteit van de concurrentie tussen de huidige bedrijven in de markt. Dit is het resultaat van de andere 4 Forces. Op basis hiervan kiest een bedrijf zijn strategieën om zich in de markt te onderscheiden.

Ansoff matrix

De Ansoff-matrix is een analyse waarmee je onderzoekt hoe producten binnen markten passen. De focus ligt op het identificeren van groeikansen. Dit model heeft vier kwadranten:
 • Marktontwikkeling: Nieuwe kanalen of klantsegmenten vinden om de huidige producten en diensten van het bedrijf aan te verkopen.
 • Diversificatie: Nieuwe producten of diensten lanceren in een nieuwe markt. Dit is de moeilijkste strategie om uit te voeren, maar heeft ook het grootste groeipotentieel.
 • Marktpenetratie: De omzet van het bedrijf verhogen binnen de kaders van huidige markten en producten (bijvoorbeeld met een marketingcampagne).
 • Productontwikkeling: Nieuwe producten in bestaande productcategorieën. Het doel hiervan is om je portfolio uit te breiden, of een betere versie te maken van een bestaand product.

PESTEL-analyse

De PESTEL-analyse brengt de externe politieke, economische, sociale, technologische, milieu- en wetgevingsontwikkelingen in kaart die voor jouw bedrijf van belang zijn. Deze kunnen verbonden zijn aan grote kansen of bedreigingen die je kunt meenemen in je SWOT-analyse.
 • Politiek: Overheidsbeleid met een directe impact op je bedrijf, of dit nu op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau is. Beleidsplannen en handelsverdragen zijn hiervan een voorbeeld.
 • Economic: Economisch: Hieronder vallen ontwikkelingen zoals koopkracht, rente, inflatie, inkomensniveaus, en werkloosheid.
 • Sociaal: Dit zijn factoren als cultuur, opleidingsniveau, religie, overtuigingen en consumptiepatronen die de aantrekkelijkheid van jouw producten of diensten beïnvloeden.
 • Technologisch: Dit zijn bijvoorbeeld digitalisering, kunstmatige intelligentie en (disruptieve) innovaties.
 • Milieu-factoren: Dit zijn ontwikkelingen op het gebied van milieubescherming, klimaatadaptatie en mitigatie, en duurzaamheidseisen.
 • Wet- en regelgeving: Hieronder valt eventuele wet- en regelgeving die een positieve of negatieve uitwerking kan hebben op je bedrijf en haar producten of diensten.

Customer Journey

Een Customer Journey of ‘klantreis’ beschrijft het hele proces dat een klant doorloopt wanneer ze bij jou een product of dienst afnemen. Een goede Customer Journey documenteert de hele ervaring van de klant, van hun eerste kennismaking met je product tot de aankoop, afhandeling van klachten, nazorg en retentie. De Customer Journey zou alle verkoopkanalen en interacties tussen de klant en jouw bedrijf moeten benoemen. Een klantreis heeft minimaal 5 fasen:
 • Bekendheid: Hoe maakt een potentiële klant kennis met jouw product? Dit kan via mond-tot-mondreclame zijn, maar ook via marketing via TV-reclames, sociale media of online advertenties.
 • Overweging: Deze fase beschrijft de periode die potentiële klanten mogelijk aarzelen over de aankoop van een product. Voordat ze hun beslissing nemen, zullen ze eerst het product en het merk onderzoeken. Ze lezen bijvoorbeeld online recensies, praten erover met hun vrienden en kijken een vlog op YouTube.
 • Purchase: In deze fase ervaart de klant de verschillende mogelijkheden om jouw product of dienst aan te schaffen. Dit omvat bijvoorbeeld interacties met je website, een winkelbezoek of aankoop via een webshop van een derde partij.
 • Retentie: Nadat de klant het product heeft aangeschaft, kunnen ze ervoor kiezen om een relatie aan te gaan met het merk, bijvoorbeeld met een spaarkaart, door de nieuwsbrief te ontvangen, of door lid te worden van een online gemeenschap.
 • Aanbevelen: Als de klanten blij zijn met hun aankoop, kunnen ze dit met anderen delen via sociale media, met een review, of gewoon in hun dagelijkse leven.

SWOT-analyse

De SWOT-analyse (staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) is een model om de (interne) sterkten en zwakten, en de (externe) kansen en bedreigingen van een organisatie te analyseren. Je doet dit door je situatie te vergelijken met concurrenten: wat doet jouw bedrijf beter? En wat minder goed? Waar liggen jouw kansen? En wat zou je verzwakken ten opzichte van (mogelijke) concurrenten? Door dit in kaart te brengen, kun je uitdagingen overwinnen en nieuwe kansen grijpen met je OGSM-plan.
 • Strengths: Interne capaciteiten en middelen waarin je bedrijf, product of aanbod uitblinkt ten opzichte van concurrenten.
 • Weaknesses: Interne zwakten die tot een achterstand zouden kunnen leiden. Dit zijn verbeterpunten voor je organisatie.
 • Opportunities: Externe factoren die je bedrijf kan benutten, zoals toenemende vraag naar een bepaalde dienst of een bepaald product.
 • Threats: Dit zijn externe bedreigingen die de groei van je bedrijf kunnen schaden, zoals krapte op de arbeidsmarkt of nieuwe concurrenten.
Met behulp van al deze modellen kun je jouw businessplan perfect voorbereiden. Maar hoe kom je van analyses naar een duidelijk plan? En wat zijn de juiste strategieën om er een succes van te maken?

De volgende stap naar strategisch succes: OGSM

Nadat je je analyses hebt uitgevoerd, ben je helemaal klaar om een strategisch plan te maken met het OGSM format. OGSM is een methode voor strategische planning en uitvoering waarmee je je plannen, dromen en ideeën concretiseert en binnen handbereik brengt. OGSM is eenvoudig om te gebruiken, bewezen effectief, en compleet: je ontwikkelt je eigen businessplan op een pagina. De methode kan zowel voor organisaties als voor persoonlijke levensdoelen gebruikt worden. Behalve met plannen helpt OGSM je ook met alle stappen die je moet nemen om je doelen te halen. Omdat je dromen realiseren nóg leuker is dan dromen hebben.

Navigatie