How to make a Business Model Canvas in 9 steps

Inhoudsopgave

Wat is een Business Model Canvas?

Een Business Model Canvas (BMC) is een tool waarmee je eenvoudig en snel een businessmodel voor een bedrijf, een product of een dienst kunt definiëren en communiceren. De BMC is een eenvoudig template op een pagina, waarop je alle belangrijke elementen van een bedrijf of een product kort beschrijft. Dat leidt tot een goed gestructureerde, samenhangende weergave van je idee. Een BMC heeft 9 onderdelen: belangrijkste partners, belangrijkste activiteiten, belangrijkste middelen, waardeproposities, klantrelaties, kanalen, klantsegmenten, kostenstructuur en inkomstenstromen.

Waarvoor kan ik een Business Model Canvas gebruiken?

De Business Model Canvas draait helemaal om het definiëren van je businessmodel of van een product of dienst die je wilt aanbieden. Je kunt het BMC gebruiken om stap voor stap een volledig businessmodel te ontwikkelen. De BMC kan ook dienen als belangrijk fundament voor je strategische plan in OGSM, omdat de tool je helpt om belangrijke factoren voor je Strategieën in kaart te brengen.

Hoe maak ik een Business Model Canvas?

Een Business Model Canvas bevat 9 componenten waar je over na moet denken en die je zo concreet mogelijk wilt definiëren. Hieronder vind je een korte beschrijving van elk van de onderdelen: 1. Belangrijkste partners: Dit zijn je relaties en strategische stakeholders, zoals toeleveranciers en partners. Deze relaties kunnen je helpen met bijvoorbeeld investeringen, risicomanagement, of schaaloptimalisatie. Partnerships kunnen je bijvoorbeeld helpen om te innoveren en vooruit te lopen op de markt, de concurrentie te verslaan, en/of om je omzet te verhogen met nieuwe verkoopkanalen.
2. Belangrijkste activiteiten: Dit zijn de belangrijkste activiteiten die jouw bedrijf moet ondernemen om te functioneren en klanten te bedienen. De belangrijkste activiteiten kunnen zowel op managementvlak liggen als op operationeel niveau. Probeer om je te beperken tot de activiteiten die echt de kern zijn voor jouw bedrijf; je hoeft niet alles uitvoerig te beschrijven.
3. Belangrijkste middelen: Dit zijn alle resources die je nodig hebt om waarde te creëren voor je klanten en je bedrijf levensvatbaar te houden. Onder dit onderdeel valt je menselijk kapitaal, maar ook de financiële middelen, materialen, en intellectuele eigendommen die je bedrijf nodig heeft .
4. Waardeproposities: Dit is de toegevoegde waarde die jouw product of dienst levert. De waardepropositie moet definiëren waarom klanten jouw bedrijf moeten verkiezen boven de concurrenten. De waardepropositie moet aansluiten bij een probleem, wens of verlangen van je klanten.
5. Klantrelaties: Om het overleven en het succes van je bedrijf te verzekeren, moet je bepalen wat voor relatie je wilt onderhouden met je klantsegmenten. Probeer minimaal op drie cruciale elementen in te gaan:
 • Hoe je bedrijf nieuwe klanten werft;
 • Hoe je bedrijf bestaande klanten behoudt en merktrouw stimuleert;
 • Hoe je bedrijf meer omzet gaat genereren bij bestaande klanten. 
6. Kanalen: Je bedrijf kan haar waardeproposities aan haar gekozen klantsegmenten aanbieden via verschillende kanalen. Effectieve kanalen zorgen dat de waardepropositie snel, effectief en kostenefficiënt gedistribueerd wordt. Je kunt klanten bereiken via je eigen winkel, via partnerkanalen, of met een combinatie van beiden.
7. Klantsegmenten: Verschillende klanten hebben verschillende wensen en behoeften. Het is heel belangrijk om die in beeld te hebben, zodat je bedrijf potentiële nieuwe klanten gemakkelijk kan aanspreken en zodat je de klantrelaties onder stap 5 optimaal kunt benutten.
8. Kostenstructuur: Voor elk bedrijf zijn er kosten verbonden aan de belangrijkste activiteiten, partners en middelen. Je wilt voor elke kostenpost vaststellen of deze vast of variabel, en direct of indirect is.
 • Vaste kosten: Deze blijven gelijk, ook als de productie toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een kantoorruimte.
 • Variabele kosten: Deze stijgen proportioneel mee met het productievolume, bijvoorbeeld de kosten van materiaal of arbeid.
 • Directe kosten: Deze zijn essentieel voor het kunnen aanbieden van het product of de dienstverlening.
 • Indirecte kosten:  Deze kosten hebben geen directe verbinding met je waardepropositie.
9. Inkomstenstromen: Hier beschrijf je hoe jouw bedrijf omzet genereert binnen ieder klantsegment. Mogelijke inkomstenstromen zijn bijvoorbeeld gebruikskosten, productverkoop, maandelijkse abonnementskosten, licenties, of verhuur.  Nu je alle 9 stappen van het BMC doorlopen hebt, kun je een tabel maken met 2 kolommen en 9 rijen. In de linkerkolom vul je alle negen onderdelen van het BMC in, van boven naar onder. De rechterkolom vul je vervolgens met de bijbehorende informatie.

Business Model Canvas als voorbereiding voor OGSM of OKR

Het Business Model Canvas is een tool om het businessmodel van je bedrijf in kaart te brengen. Dat maakt het een uitstekende basis om een strategisch plan op te bouwen in OGSM of OKR, om je bedrijf naar een hoger niveau te brengen. Wil je meer informatie over hoe je een OGSM-plan maakt en invult? Klik hiervoor een eenvoudig stappenplan.
Bmc

Veelgestelde vragen

Een Business Model Canvas (BMC) is een model waarmee je snel en eenvoudig een businessmodel, product of dienst kunt definiëren en communiceren. Je maakt een BMC in 9 stappen, met als resultaat een duidelijk overzicht van de belangrijktste aspecten van je businessmodel (niet je businessplan!) op één pagina.
Een businessmodel beschrijft welke producten of diensten je levert, wie je klanten zijn, waar je inkomsten vandaan komen, wat je verkoopkanalen zijn en andere fundamentele informatie over je bedrijf. Het kan een momentopname zijn van je huidige bedrijf of een manier om het einddoel van een verandertraject te beschrijven. Een strategisch plan, bijvoorbeeld volgens het OGSM of OKR-model, bevat kwantitatieve doelen, duidelijke strategieën, KPIs en actielijsten om het plan uit te voeren. Een strategisch plan is een levend document dat voortdurend bijgehouden wordt op basis van data en leerpunten.
Een BMC kan je helpen om je businessmodel makkelijker te communiceren. Het is daarnaast waardevolle voorbereiding op je strategische planproces. Door de 9 stappen van het Business Model Canvas te doorlopen, haal je belangrijke input op voor je Strategieën en Acties (OGSM) of je Key Results (OKR).
Hierboven beschrijven we dat in meer detail. In het kort zijn de stappen:
 1. Belangrijkste partners
 2. Belangrijkste activiteiten
 3. Belangrijkste middelen
 4. Waardeproposities
 5. Klantrelaties
 6. Kanalen
 7. Klantsegmenten
 8. Kostenstructuur
 9. Inkomstenstromen
Pak wat papier of open Word en maak een tabel met twee kolommen. In de linkerkolom schrijf je elk van de 9 onderdelen van het BMC, met enige afstand ertussen. In de rechterkolom neem je de relevante informatie op voor elk onderdeel.