Hoe maak je een Business Model Canvas in 9 stappen

Een Business Model Canvas (BMC) is een tool waarmee je eenvoudig en snel een businessmodel voor een bedrijf, een product of een dienst kunt definiëren en communiceren. De BMC is een eenvoudig template op een pagina, waarop je alle belangrijke elementen van een bedrijf of een product kort beschrijft. Dat leidt tot een goed gestructureerde, samenhangende weergave van je idee.

Een BMC heeft 9 onderdelen: belangrijkste partners, belangrijkste activiteiten, belangrijkste middelen, waardeproposities, klantrelaties, kanalen, klantsegmenten, kostenstructuur en inkomstenstromen.

Waarvoor kan ik een Business Model Canvas gebruiken?

De Business Model Canvas draait helemaal om het definiëren van je businessmodel of van een product of dienst die je wilt aanbieden. Je kunt het BMC gebruiken om stap voor stap een volledig businessmodel te ontwikkelen. De BMC kan ook dienen als belangrijk fundament voor je strategische plan in OGSM, omdat de tool je helpt om belangrijke factoren voor je Strategieën in kaart te brengen.

Hoe maak ik een Business Model Canvas?

Een Business Model Canvas bevat 9 componenten waar je over na moet denken en die je zo concreet mogelijk wilt definiëren. Hieronder vind je een korte beschrijving van elk van de onderdelen:

1. Belangrijkste partners: Dit zijn je relaties en strategische stakeholders, zoals toeleveranciers en partners. Deze relaties kunnen je helpen met bijvoorbeeld investeringen, risicomanagement, of schaaloptimalisatie. Partnerships kunnen je bijvoorbeeld helpen om te innoveren en vooruit te lopen op de markt, de concurrentie te verslaan, en/of om je omzet te verhogen met nieuwe verkoopkanalen.

2. Belangrijkste activiteiten: Dit zijn de belangrijkste activiteiten die jouw bedrijf moet ondernemen om te functioneren en klanten te bedienen. De belangrijkste activiteiten kunnen zowel op managementvlak liggen als op operationeel niveau. Probeer om je te beperken tot de activiteiten die echt de kern zijn voor jouw bedrijf; je hoeft niet alles uitvoerig te beschrijven.

3. Belangrijkste middelen: Dit zijn alle resources die je nodig hebt om waarde te creëren voor je klanten en je bedrijf levensvatbaar te houden. Onder dit onderdeel valt je menselijk kapitaal, maar ook de financiële middelen, materialen, en intellectuele eigendommen die je bedrijf nodig heeft .

4. Waardeproposities: Dit is de toegevoegde waarde die jouw product of dienst levert. De waardepropositie moet definiëren waarom klanten jouw bedrijf moeten verkiezen boven de concurrenten. De waardepropositie moet aansluiten bij een probleem, wens of verlangen van je klanten.

5. Klantrelaties: Om het overleven en het succes van je bedrijf te verzekeren, moet je bepalen wat voor relatie je wilt onderhouden met je klantsegmenten. Probeer minimaal op drie cruciale elementen in te gaan:

 • Hoe je bedrijf nieuwe klanten werft;
 • Hoe je bedrijf bestaande klanten behoudt en merktrouw stimuleert;
 • Hoe je bedrijf meer omzet gaat genereren bij bestaande klanten. 

6. Kanalen: Je bedrijf kan haar waardeproposities aan haar gekozen klantsegmenten aanbieden via verschillende kanalen. Effectieve kanalen zorgen dat de waardepropositie snel, effectief en kostenefficiënt gedistribueerd wordt. Je kunt klanten bereiken via je eigen winkel, via partnerkanalen, of met een combinatie van beiden.

7. Klantsegmenten: Verschillende klanten hebben verschillende wensen en behoeften. Het is heel belangrijk om die in beeld te hebben, zodat je bedrijf potentiële nieuwe klanten gemakkelijk kan aanspreken en zodat je de klantrelaties onder stap 5 optimaal kunt benutten.

8. Kostenstructuur: Voor elk bedrijf zijn er kosten verbonden aan de belangrijkste activiteiten, partners en middelen. Je wilt voor elke kostenpost vaststellen of deze vast of variabel, en direct of indirect is.

 • Vaste kosten: Deze blijven gelijk, ook als de productie toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een kantoorruimte.
 • Variabele kosten: Deze stijgen proportioneel mee met het productievolume, bijvoorbeeld de kosten van materiaal of arbeid.
 • Directe kosten: Deze zijn essentieel voor het kunnen aanbieden van het product of de dienstverlening.
 • Indirecte kosten:  Deze kosten hebben geen directe verbinding met je waardepropositie.

9. Inkomstenstromen: Hier beschrijf je hoe jouw bedrijf omzet genereert binnen ieder klantsegment. Mogelijke inkomstenstromen zijn bijvoorbeeld gebruikskosten, productverkoop, maandelijkse abonnementskosten, licenties, of verhuur. 

Nu je alle 9 stappen van het BMC doorlopen hebt, kun je een tabel maken met 2 kolommen en 9 rijen. In de linkerkolom vul je alle negen onderdelen van het BMC in, van boven naar onder. De rechterkolom vul je vervolgens met de bijbehorende informatie.

Business Model Canvas als voorbereiding voor OGSM of OKR

Het Business Model Canvas is een tool om het businessmodel van je bedrijf in kaart te brengen. Dat maakt het een uitstekende basis om een strategisch plan op te bouwen in OGSM of OKR, om je bedrijf naar een hoger niveau te brengen. Wil je meer informatie over hoe je een OGSM-plan maakt en invult? Klik hiervoor een eenvoudig stappenplan.

&Quot;&Quot;

Veelgebruikte vragen over Business Model Canvas

Een Business Model Canvas (BMC) is een template om snel en gemakkelijk een business model, product of service mee uit te leggen. Een BMC wordt in 9 stappen samengesteld, wat resulteert in een simpel overzicht van een businessmodel (niet een businessplan!) op een pagina.

Een Business Model Canvas is een template voor een businessmodel. Daarin zet je uiteen welke producten of diensten je aanbiedt, wie je klanten zijn, wat je inkomstenbronnen zijn, welke distributiekanalen je hanteert, enzovoorts. Dit is een soort samenvatting van hoe de business-kant in elkaar steekt, voor je huidige bedrijf of een nieuw bedrijf.

Een strategisch plan, bijvoorbeeld in OGSM of OKR format, bevat kwantitatieve doelen, strategieën, KPI’s en acties om het plan uit te voeren. Een strategisch plan is een levend document met een eigenaar, en het wordt continu aangepast op basis van nieuwe data en lessons learned.

Een Business Model Canvas kan je helpen om je businessmodel helder te communiceren. Dit is ook een nuttige voorbereiding voor je strategische plan. Door de 9 stappen van je Business Model Canvas te doorlopen, krijg je belangrijke input voor je Strategies en Action Measures (OGSM) of je Key Results (OKR).

Zie hierboven voor meer detail. De stappen zijn:

 1. Key partners
 2. Key activities
 3. Key resources
 4. Value propositions
 5. Customer relationships
 6. Channels
 7. Customer segments
 8. Cost structure
 9. Revenue stream

Neem een blad papier of open je document-editor op je computer en verdeel de pagina in twee kolommen, een smalle en een brede. In de smalle linker kolom schrijf je elk van deze negen stappen. In de rechter kolom voeg je vervolgens de relevante informatie toe.