Waarom organisaties sneller dan ooit falen: het ontbrekende systeem: Agile OGSM

Artikel is geschreven voor organisatiemanagers

Zonder een verandermanagementsysteem zal uw organisatie waarschijnlijk moeite hebben om gelijke tred te houden met de concurrentie of de wensen van klanten.

We hebben het niet alleen over projecten om dit of dat te verbeteren, maar over het daadwerkelijk identificeren van waar uw organisatie naartoe moet om klantwaarde te blijven leveren. Digitalisering, AI, IoT (Internet of Things), vergrijzing, nieuwe mediakanalen, de lijst gaat maar door en evolueert voortdurend.

Goed management is een vaardigheid die kan worden aangeleerd

Het merendeel van het management begon in de bedrijfsvoering en promoveerde naar het huidige niveau zonder voldoende training in strategische verandering. Zonder het juiste raamwerk (een gestructureerde aanpak), de cadans (het juiste systeem) en de juiste tooling te kiezen, blijven veel managers in de jaren tachtig achter met het beheren van een portfolio van projecten in Excel-lijsten en het presenteren van jaarplannen in PowerPoint-diapresentaties die het personeel bijna doodvermoeien. omdat het merendeel van de medewerkers geen enkele link ziet met hun dagelijkse werk.

Continue verbetering met Agile OGSM

Als dit klinkt als jouw organisatie, dan is Agile OGSM wellicht iets voor jou. Het maakt gebruik van een gemoderniseerde versie van het OGSM-framework, gecombineerd met een Agile-softwareontwikkelingssysteem, opnieuw ontworpen voor het bedrijfsleven. Het leent van het enorm succesvolle verandermanagementsysteem dat tegenwoordig in bijna alle IT-bedrijven wordt gebruikt. Termen als ‘sprints’, ‘Epics’, ‘Gebruikersverhalen’ en in het bijzonder ‘Klantwaarde’ vormen de kern van veel van onze meest waardevolle bedrijven op onze planeet. Het mooie is dat als je agile werken combineert met een strategisch raamwerk als OGSM, je ervoor zorgt dat alle agile activiteiten bijdragen aan het behalen van je langetermijndoelen. Ik heb ooit een directeur op C-niveau horen zeggen: ‘Het is niet de bedoeling dat ik onze agile zelfsturende teams in de gaten houd, maar ik ben bang dat we op een plek terechtkomen waar ik niet wil zijn’.

Het implementeren van deze manier van werken in combinatie met OGSM, een strategisch populair raamwerk voor verandermanagement, kan uw organisatie weer veranderen in een toonaangevende, duurzame krachtpatser voor de lange termijn.

Hoe te slagen met Agile OGSM

Waarschuwing! Er is wel enige training, coaching en mentoring nodig om een veranderde cultuur tot stand te brengen. Om dit proces een vliegende start te geven, kunt u overwegen wekelijkse bezorgdoelen vast te stellen. Deze doelen dienen als een tastbare manier voor medewerkers om de impact van hun werk aan te tonen op de meetgegevens die u wilt verbeteren. Vergeet niet dat eenvoud de sleutel is; te ingewikkelde zaken kunnen nieuwe deelnemers afschrikken en de kans op succes verkleinen.

Laat u ook niet misleiden door consultants die standaard OGSM, OKR, Balanced Scorecard, X-matrix enz. proberen te verkopen. Een raamwerk is beter dan geen, maar de tijden zijn veranderd en zonder een langetermijnplan om uw cultuur te veranderen, zult u dat ook doen. Het is waarschijnlijk moeilijk om doelafstemming en motivatie te creëren waar uw teams naar verlangen.

 • Basisstappen om te starten met Agile OGSM:
  • Ga met uw klanten en teams in gesprek over waar uw organisatie moet zijn om echte waarde te bieden.
  • Geef het personeel tijd om aan veranderingsmanagement te werken, naast hun huidige operationele werkzaamheden.
  • Zorg ervoor dat vergaderingen en projecten duidelijke resultaten opleveren die de langetermijnimpact documenteren waaraan ze moeten bijdragen.
  • Creëer een ondersteunende en continue leercultuur.
  • Doelen zijn goed, maar het gaat niet om het behalen van cijfers, het gaat om het leveren van geweldige klantwaarde. Dat is wat je nodig hebt om meer te evalueren dan het najagen van een cijfer.
  • Gebruik een digitale tool die geschikt is voor het doel om veranderingen en impact te beheren, geen projectmanagementtool of Excel-sheet.
  • Omarm de verandering in plaats van te wachten tot deze je verplettert.

Nu is het tijd voor een professionele aanpak. Neem contact op met onze veranderexperts om van uw organisatie een duurzame krachtpatser te maken.

We helpen organisaties al jaren, dus ik was geïnteresseerd om erachter te komen hoeveel kennis onze huidige AI heeft over onze veranderende wereld en de systemen die nodig zijn om met de veranderingen om te gaan. Hieronder vindt u de vraag en het antwoord van een van de toonaangevende AI-tools. Zoals u kunt zien, staat het verandermanagementsysteem momenteel niet op de AI-kennisradar.

Appendix: ChatGPT answer to existing management systems.

Question: “list management systems an organisation need?”

ChatGPT Answer:“Organizations typically require various management systems to effectively manage different aspects of their operations. Here are some key management systems commonly used in organizations:

 • ChatGPT Answer:“Organizations typically require various management systems to effectively manage different aspects of their operations. Here are some key management systems commonly used in organizations:
  1. Human Resource Management System (HRMS): Manages employee data, payroll, benefits administration, recruitment, training, performance evaluation, and other HR-related processes.
  2. Customer Relationship Management (CRM) System: Helps manage interactions with current and potential customers, tracks sales, organizes marketing campaigns, and provides insights for customer service improvement.
  3. Enterprise Resource Planning (ERP) System: Integrates core business processes such as finance, supply chain, manufacturing, inventory, and procurement into a single system to streamline operations and facilitate data flow across departments.
  4. Project Management System: Facilitates planning, execution, tracking, and collaboration on projects, including task assignment, scheduling, resource allocation, and progress monitoring.
  5. Quality Management System (QMS): Establishes processes and procedures to ensure products or services meet quality standards and customer requirements, often including documentation, auditing, corrective actions, and continuous improvement initiatives.
  6. Information Security Management System (ISMS): Ensures the confidentiality, integrity, and availability of organizational information assets through risk assessment, security policies, access controls, incident response, and compliance with relevant regulations.
  7. Knowledge Management System (KMS): Helps capture, store, organize, and share knowledge and expertise within the organization, improving collaboration, decision-making, and innovation.
  8. Financial Management System: Manages financial transactions, budgeting, accounting, reporting, and financial analysis to support informed decision-making and regulatory compliance.
  9. Supply Chain Management (SCM) System: Coordinates the flow of goods, services, and information from suppliers to customers, optimizing procurement, production, inventory management, logistics, and distribution processes.
  10. Environmental Management System (EMS): Addresses environmental impact and sustainability issues through policies, procedures, monitoring, and reporting to minimize adverse effects and comply with environmental regulations.
  11. Risk Management System: Identifies, assesses, mitigates, and monitors risks that could affect the organization’s objectives, encompassing financial, operational, strategic, compliance, and reputational risks.
  12. Compliance Management System: Ensures adherence to laws, regulations, industry standards, and internal policies through compliance monitoring, training, reporting, and corrective actions.

Implementing and integrating these management systems can help organizations enhance efficiency, effectiveness, compliance, and competitiveness in their respective industries.

&Quot;&Quot; Like
Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *