OGSM: een oplossing voor Regionale Ontwikkelmaatschappijen?

“Het helpt onze klanten als we samen één uniforme strategische taal spreken.” Waronne Sint, Projectmanager en Adviseur bij Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord

In het FD van 6 september 2021 stond een artikel over de plannen van de provincie Noord-Holland om een eigen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op te richten. Een ROM is een regionaal overheidsinstrument om zowel de regionale als de lokale economie te versterken en daarmee te zorgen voor een duurzame groei van de werkgelegenheid. Met de komst van een ROM in Noord-Holland is er nu een landelijk dekkend netwerk. In Noord-Holland gaat de ROM als aanvulling op hun activiteiten samenwerken met onder andere de Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord. De strategische coördinatie van deze regionale partnerschappen blijkt echter een behoorlijke uitdaging. Waronne Sint, projectmanager en adviseur bij Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord, vertelde over haar ervaringen met het strategisch raamwerk OGSM om hun activiteiten en communicatie met opdrachtgevers te sturen.

Wat doet het Ontwikkelbedrijf NHN?

“We bestaan nu 15 jaar. Onze missie is het stimuleren van de regionale economie in Noord-Holland Noord door ondernemers te adviseren bij het vestigen van hun bedrijf en bij innovatie. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor acquisitie en marketing. Afstemming met gemeenten verbetert het vestigingsklimaat en we organiseren pilots met o.a. onderwijsinstellingen. We voeren dus een breed scala aan taken uit. Ondernemers hebben veel vragen, over financiering, vestigingslocaties, innovatie en samenwerkingen; de ontwikkelmaatschappij kan op al die vragen een zinvol antwoord bieden, of ondernemers naar de juiste partijen doorverwijzen.”

Wat verwacht je van de nieuwe ROM in Noord-Holland?

“De ROM is vanaf oktober een nieuwe toevoeging aan het bedrijfsondersteunend landschap. Het bestrijkt de hele provincie, niet alleen Noord-Holland Noord. De ROM richt zich op het begeleiden van individuele ondernemers bij het maken van effectieve businessplannen voor de markt en kan ook voorzien in financiering. Als ontwikkelingsbedrijf zullen we onze klanten zeker aanmoedigen om financiële steun te vragen – het is een kans voor de ROM om aanvullende waarde te bieden.”

Wat is jouw ervaring met OGSM als strategisch raamwerk?

“Bij het Ontwikkelbedrijf zijn we in 2019 begonnen met het gebruik van OGSM. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten en provincies die publieke middelen ontvangen. Het was essentieel om te laten zien welke resultaten we boekten. In publieke samenwerkingsverbanden kan het erg moeilijk zijn om doelen te definiëren en te bereiken. OGSM dwingt ons om doelen expliciet te formuleren, zodat we zinvolle gesprekken met klanten kunnen voeren over hun behoeften en verwachte resultaten.

OGSM is duidelijk en samenhangend. Als Ontwikkelbedrijf zijn wij actief op het gebied van investeringen, marketing, implementatie, verhuizing en innovatie. OGSM creëert een overzicht van de onderlinge samenhang tussen activiteiten en hun impact, en stelt ons in staat om aan alle belanghebbenden uit te leggen hoe hun individuele projecten bijdragen aan het grotere geheel.

Dus ik hou erg van OGSM. Het implementatieproces serieus nemen is essentieel – voor veel mensen is een mentaliteitsverandering nodig. Het is niet bepaald plug-and-play geweest; we hebben tijd nodig gehad om draagvlak op te bouwen en de belangrijkste spelers te identificeren. Af en toe is het nodig om onze partners een duwtje in de rug te geven om zaken in beweging te krijgen, maar de resultaten maken het de moeite meer dan waard. OGSM is inmiddels goed ingeburgerd en vormt de basis van ons jaarplan, waarvan de gehele opzet de OGSM-methodiek volgt. Met OGSM Software kan ik met twee muisklikken een halfjaarlijks rapport printen, daar word ik natuurlijk heel blij van.”

Kan OGSM ook gebruikt worden als strategisch kader voor ROMs?

“Bij zowel het Ontwikkelbedrijf als de ROM staat de ondernemer centraal en vullen onze activiteiten elkaar aan. OGSM past dus goed bij beide. De OGSM-methodiek heeft ons geholpen om strategieën helder te krijgen, focus te houden en snel bij te sturen. Activiteiten zijn meer structureel meetbaar. Natuurlijk bakken we geen koekjes, dus de oorzaak-gevolgrelaties zijn niet altijd duidelijk, maar we werken en communiceren effectiever.

Met de komst van de ROM in Noord-Holland is het netwerk landelijk dekkend. OGSM stelt ons in staat om binnen het netwerk één strategische taal te spreken, waardoor onze klanten inzicht krijgen in de strategische prioriteiten van elke ROM en hoe ze samenwerken om gedeelde doelen te bereiken en op een duidelijke en gerichte manier te opereren, vooral bij projecten in meerdere regio’s.”

&Quot;&Quot; Like
Deel dit bericht