Het realiseren van positieve verandering: Hoe het OGSM-model een kerk kan helpen om hun 5 doelen te bereiken.

OGSM model used for an NGO; a church.

Vorige week ontvingen we een verzoek voor OGSM-software van een kerk. In eerste instantie was ik verrast – waarom zou een kerk een zakelijke strategietool nodig hebben? Maar toen drong het tot me door: kerken, net als elke andere organisatie, staan voor unieke uitdagingen die zorgvuldige planning en doelstellingen vereisen.

Een kerk kan bijvoorbeeld als missie hebben om hun geloof te verspreiden en contact te maken met mensen in hun lokale gemeenschap. Om deze missie te bereiken, moet de kerk specifieke doelstellingen stellen, strategieën ontwikkelen en de voortgang bijhouden om haar doelen te bereiken. Hier komt het OGSM-model van pas.

Het OGSM-model biedt een raamwerk voor organisaties om duidelijke doelstellingen te stellen, meetbare doelen te definiëren, effectieve strategieën te ontwikkelen en de voortgang te bewaken richting het bereiken van gewenste resultaten. Laten we eens nader bekijken hoe een kerk het OGSM-model zou kunnen gebruiken om haar doelen te bereiken:

Stel je bijvoorbeeld een kerk voor die meer bezoekers wil aantrekken, een sterker gevoel van gemeenschap onder haar leden wil bevorderen, haar faciliteiten wil verbeteren, de kwaliteit van haar spirituele diensten wil verbeteren en relaties met de lokale gemeenschap wil versterken. Hoe kan ze het OGSM-model gebruiken om deze doelen te bereiken? In dit artikel willen we u laten zien hoe.

Wat wil je bereiken?

De eerste stap is het definiëren van het overkoepelende doel van de kerk, dat moet aansluiten bij haar missie en visie. Bijvoorbeeld, het doel kan zijn om “de aanwezigheid en impact van de kerk in de lokale gemeenschap te laten groeien.”

Wat zijn de onderliggende doelen

Zodra de doelstelling duidelijk is, is de volgende stap het stellen van specifieke en meetbare doelen die zullen helpen om het doel te bereiken. Gebaseerd op het bovenstaande voorbeeld doel, kunnen de volgende doelen worden gesteld:

Zodra de doelstelling duidelijk is, is de volgende stap het stellen van specifieke en meetbare doelen die zullen helpen om het doel te bereiken. Gebaseerd op het bovenstaande voorbeeld doel, kunnen de volgende doelen worden gesteld:

  • Het aantal nieuwe bezoekers aan de kerk vergroten: De kerk kan een specifiek doel stellen voor het aantal nieuwe bezoekers dat het elke week of maand wil aantrekken. Het kan marketing- en outreach-strategieën gebruiken om dit doel te bereiken, zoals social media-campagnes, mond-tot-mondreclame of gemeenschapsevenementen.
  • Een sterker gemeenschapsgevoel bevorderen onder huidige kerkleden: De kerk kan programma’s en activiteiten ontwikkelen die interactie en betrokkenheid tussen de leden bevorderen, zoals kleine groepsbijeenkomsten, sociale evenementen of vrijwilligersmogelijkheden.
  • De faciliteiten van de kerk verbeteren: De kerk kan gebieden identificeren die verbetering nodig hebben, zoals de aanbiddingsruimte, parkeerplaats of toiletten, en een tijdlijn en budget vaststellen voor upgrades of renovaties.
  • De kwaliteit en verscheidenheid van spirituele diensten die door de kerk worden aangeboden verbeteren: De kerk kan haar huidige diensten en programma’s evalueren en gebieden voor verbetering of uitbreiding identificeren, zoals muziek, prediking of outreach-bedieningen.
  • De interactie en samenwerking met de lokale gemeenschap versterken: De kerk kan belangrijke gemeenschapspartners identificeren en gezamenlijke programma’s of initiatieven ontwikkelen die zowel de kerk als de gemeenschap ten goede komen.

Strategiën definieren

Als de doelen zijn vastgesteld, is de volgende stap het ontwikkelen van strategieën die helpen om deze doelen te bereiken. Hieronder staan enkele mogelijke strategieën op basis van de bovengenoemde doelen:

  • Zodra de doelen zijn vastgesteld, is de volgende stap het ontwikkelen van strategieën die zullen helpen ze te bereiken. Gebaseerd op de bovenstaande doelen, zijn hier enkele mogelijke strategieën:
  • Klant: Creëer sterkere verbindingen met huidige kerkgangers door middel van regelmatige outreach programma’s, sociale evenementen en ondersteuningsgroepen.
  • Systemen: Verbeter kerkfaciliteiten om de aanbiddingervaring te verbeteren en een gastvrije omgeving te creëren voor bezoekers en leden.
  • Product: Verbeter de kwaliteit en diversiteit van spirituele diensten die door de kerk worden aangeboden, zoals preken, aanbiddingsmuziek en gebedssessies. Implementeer nieuwe programma’s of initiatieven om aan te sluiten op de diverse behoeften van de gemeente en om kansen te bieden voor spirituele groei.
  • Partners: Versterk de interactie en samenwerking met de lokale gemeenschap, inclusief lokale bedrijven, scholen en organisaties. Dit kan bijvoorbeeld door middel van gezamenlijke evenementen, liefdadigheidsacties en gemeenschapsprojecten om positieve relaties te bevorderen en de aanwezigheid van de kerk in de lokale gemeenschap te vergroten.

Meten van de voortgang

a, het is belangrijk om te definiëren welke meetinstrumenten er worden gebruikt om de voortgang naar het bereiken van de doelen te meten. Bijvoorbeeld, de kerk kan de volgende zaken bijhouden: het aantal nieuwe bezoekers, de aanwezigheid bij gemeenschapsactiviteiten, feedback van kerkleden, voltooiing van faciliteiten-upgrades, en het opzetten van partnerschappen met lokale organisaties.

Lagging measures zijn de resultaten die de kerk wil zien, zoals een grotere opkomst, meer betrokkenheid van de gemeenschap of verbeterde faciliteiten. Deze resultaten zijn belangrijk, maar ze zijn niet direct controleerbaar. Met andere woorden, de kerk kan niet direct controleren hoeveel mensen er opdagen of hoezeer ze genieten van de diensten. In plaats daarvan moet de kerk zich richten op de leidende maatregelen of indicatormaatregelen die zullen helpen om die resultaten te bereiken.

Indicator- of leading measures zijn de acties die de kerk kan nemen om de achterblijvende maatregelen te beïnvloeden. Deze maatregelen zijn zaken die de kerk kan controleren, zoals haar marketingstrategieën, outreach-programma’s en de kwaliteit van haar spirituele diensten. Door zich te richten op deze leidende maatregelen kan de kerk een plan opstellen om de gewenste resultaten te bereiken.

Het meten van de voortgang via leidende indicatoren kan de kerk ook helpen om onderweg aanpassingen te maken aan haar strategieën en tactieken. Als een bepaald outreach-programma bijvoorbeeld niet het gewenste resultaat oplevert, kan de kerk die informatie gebruiken om veranderingen aan te brengen in haar aanpak of iets nieuws proberen.

Daarnaast kan het OGSM-model kerken helpen om hun inspanningen en middelen af te stemmen op een gemeenschappelijk doel. Door doelstellingen en doelen duidelijk te definiëren en strategieën te ontwikkelen die deze ondersteunen, kan de kerk ervoor zorgen dat iedereen naar hetzelfde doel werkt. Dit kan de communicatie verbeteren, dubbel werk verminderen en over het algemeen een meer samenhangende en effectieve organisatie creëren.

Het OGSM model is zeker het uitproberen waard!

Het OGSM-model is een krachtig strategisch planningsinstrument dat kerken en NGO’s kan helpen om meer gefocust, efficiënt en impactvol te worden bij het realiseren van hun missie en doelen. Hoewel de implementatie van OGSM inspanning en toewijding van de leiding en leden van de organisatie vereist, kunnen de voordelen significant zijn.

Voor kerken kan het gebruik van OGSM hun vermogen verbeteren om nieuwe doelgroepen te bereiken, te communiceren met bestaande leden en een positieve invloed uit te oefenen op hun gemeenschap. Het stelt hen in staat om meer strategisch en doelgericht te zijn in hun inspanningen om hun missie en visie te bereiken, terwijl ze trouw blijven aan hun waarden en overtuigingen.

NGO’s kunnen ook aanzienlijk profiteren van het gebruik van OGSM als een strategisch planningsinstrument. Door doelstellingen te definiëren, specifieke en meetbare doelen te stellen, effectieve strategieën te ontwikkelen en de voortgang bij te houden, kunnen NGO’s meer gefocust, efficiënt en impactvol worden in hun werk om positieve verandering in de wereld te creëren.

In de snelle en voortdurend veranderende wereld van vandaag kan het hebben van een strategische planningsinstrument zoals OGSM een gamechanger zijn voor elke organisatie. Door de tijd te nemen om duidelijke doelstellingen te definiëren, specifieke doelen te stellen, effectieve strategieën te ontwikkelen en de voortgang bij te houden via leidende indicatoren, kunnen organisaties wendbaarder, meer responsief en succesvoller worden in het bereiken van hun missie en visie.

Wil je zien hoe een OGSM eruit ziet die voor een kerk is gemaakt? click hier

Als je wilt dat wij een OGSM voor je maken die past bij wat jij nodig hebt, klik dan hier.

&Quot;&Quot; Like
Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *