De toenemende vraag naar chronische zorg vereist een digitale transformatiestrategie

Een OGSM-veranderprogramma houdt de groei van de vraag naar intramurale zorg onder controle.

“Ik maak elk jaar een nieuw jaarplan voor onze afdeling, al wordt daar achteraf niet veel mee gedaan”, hoorde ik laatst een afdelingshoofd zeggen. In 2020 was dit voor veel zorgverleners het geval: de Corona-crisis vereiste veel van zowel het personeel als het management van ziekenhuizen en verpleeghuizen. Echter, strategisch gezien, kunnen we het ons niet veroorloven om 2021 opnieuw een verloren jaar te laten worden. De Corona-crisis mag ons niet weerhouden van de voorbereiding op de enorme lange termijn uitdaging die ons te wachten staat. Dit omdat ons een stortvloed aan nieuwe zorgvraag te wachten staat, als gevolg van de exponentiële groei van chronische aandoeningen.

Grote uitdagingen

Als strategisch adviseur bezoek ik (soms digitaal) al een aantal jaar ziekenhuizen in binnen- en buitenland. Het is me duidelijk geworden dat de uitdaging waar zorgmanagers voor staan, groot is. Volgens schattingen van het RIVM zullen demografische ontwikkelingen leiden tot een explosieve groei van chronische ziekten. Denk hierbij aan ziekten zoals artrose, diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en dementie. Dit zijn aandoeningen die vaak veel langdurige zorg vergen. We hebben het dan over stijgingen van 40% tot bijna 200%(!). Dat zijn het soort exponentiële stijgingen waarop kleine bezuinigingen en stapsgewijze maatregelen ons niet op kunnen voorbereiden. Het probleem is overduidelijk: de vraag stijgt veel sneller dan het aanbod. Hoe kunnen we ons gezondheidszorgsysteem zodanig herontwerpen dat het wel aan de stijgende vraag kan voldoen?

Digitalisering als oplossing

Om meer chronische zorg te kunnen leveren, zonder dat de kosten exploderen, zullen zorgaanbieders een aantal maatregelen moeten nemen. Digitalisering is bij deze maatregelen de gemeenschappelijke factor. Eén van onze klanten is al begonnen met e-consulten via digitale portalen, zelfdiagnose via apps en het monitoren van chronische aandoeningen via online databases. Op de langere termijn kunnen we ons voorstellen dat robots ook bepaalde soorten zorg aan het bed kunnen leveren. Maar dit soort transformaties gaan niet vanzelf. Harten moeten worden gewonnen, van artsen en verpleegkundigen, patiënten en partners in de zorgsector. Systemen moeten worden ontwikkeld en getest, medewerkers moeten ermee leren werken en continue innovatie is essentieel om op een financieel duurzame manier in te spelen op de explosief stijgende vraag. Het zal veel van zorgmanagers vragen om die transformatie succesvol te realiseren. Goede strategische planning en uitvoering zijn dus basisbehoeften, geen luxe.

Verandering is onvermijdelijk

Zoals het er nu uitziet, liggen die essentiële strategische innovaties niet altijd op schema. Ik sprak onlangs een ziekenhuismanager die me vertelde dat 50% van hun verandertrajecten niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd, terwijl de andere 50% niet eens van de grond kwam. Dat komt deels doordat het personeel zo overweldigd is door COVID dat er geen tijd overblijft voor strategische innovatie. Echter komt dit ook doordat de strategische initiatieven niet goed gedefinieerd zijn en er tegelijkertijd een beperkte IT-capaciteit is. “Al onze afdelingshoofden zijn overtuigd van de noodzaak van het opnieuw vormgeven van de manier van zorg leveren. Maar we zijn niet gewend om businesscases te maken. “Daar hebben we hulp bij nodig”, vertelde diezelfde manager me. Dat klinkt voor mij als een begrijpelijke en bemoedigende reactie.

Strategie prioriteit geven

Om prioriteit te geven aan strategische innovatie en om te voorkomen dat verandertrajecten bezwijken onder de druk van de dagelijkse werkzaamheden, is het essentieel om tijd, aandacht en focus vrij te maken. Maak een apart strategisch veranderplan, los van de dagelijkse taken, met behulp van een strategisch raamwerk zoals OGSM. Zorg ervoor dat de geschikte afdelingshoofden samen met hun medische collega’s business cases ontwikkelen om de doelen te bereiken en te kunnen blijven voldoen aan de geschatte vraag naar chronische zorg. Train teams om deze uitdagingen te begrijpen in de context van het grote geheel. Controleer de resultaten van strategische initiatieven op haalbaarheid en effectiviteit, zodat de inspanningen kunnen worden gericht op de meest effectieve en realistische ideeën. Wijs eigenaren toe aan verschillende onderdelen van het veranderprogramma, stel werkgroepen in en bovendien: durf tijd vrij te maken in de agenda van mensen om echt met strategische verandering bezig te zijn. Dat kan vandaag een investering vergen, maar het zal ervoor zorgen dat onze zorgverleners diensten van wereldklasse kunnen blijven leveren in een veeleisende toekomst.

Realiseer strategische verandering met OGSM Software

OGSM softwareTM is een flexibele en eenvoudige cloud gebaseerde software voor strategische uitvoeringen. Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders over de hele wereld gebruiken het vandaag de dag om hun strategische veranderingsprojecten onder controle te krijgen en te houden. Interesse in een demo, meer informatie of een getuigenis van een van onze opdrachtgevers in de zorg? Stuur een mail naar support@ogsmsoftware.com  en we nemen meteen contact met je op.

Wil je meer weten over OGSM-Software in de zorg? Luister dan naar deze podcast over OGSM software voor Chronische zorg

&Quot;&Quot; Like
Deel dit bericht